Fråga facket Fråga facket

Svenska arbetsgivare arbetsmiljödumpar

Arbetsmiljö Minskad egenkontroll, ökad stress och större utsatthet för miljörelaterade risker – särskilt om du är kvinna. Det visar LOs nya rapport om arbetsmiljön i Sverige.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rapporten, som går under namnet Bättre och bättre dag för dag? Arbetsmiljön i Sverige under ett kvarts sekel, visar dessutom att högre tjänstemannayrken har bäst arbetsmiljö och att otrygga anställningsformer är en bidragande orsak till många av problemen. Vidare nämns att delar av arbetsmiljön försämrats snarare än förbättrats under de senaste 25 åren, tillgången till företagshälsovård minskat och sexuella trakasserier (från andra än kollegor och chefer) ökat. 

Det arbetsgivarna ägnar sig åt är inget annat än arbetsmiljödumpning. Vi brukar prata om lönedumpning men det är minst lika allvarligt när arbetsgivare inte ser till att våra medlemmar får en bra arbetsmiljö, säger Berit Müllerström, andre vice ordförande på LO.

Det bakomliggande skälet till att arbetarkvinnor är de som har det svårast är enligt Berit Müllerström de osäkra anställningsförhållanden som många kvinnor inom LO-yrken har:

Har du en tillfällig anställning får du i allmänhet en sämre introduktion till arbetet och de arbetsmiljörisker som finns. Det är dessutom svårare att styra och påverka arbetet och du kanske inte vågar säga ifrån på samma sätt om du utsätts för sexuella trakasserier. Vi vill därför att alla arbetsgivare ska vara tvingade att efterleva kravet på ett systematiskt arbetsmiljöarbete samtidigt som de måste ta ett större ansvar för att förebygga sexuella trakasserier.

Fakta LOs arbetsmiljörapport

  • Stressen i arbetet ökar och särskilt utsatta är kvinnor i arbetaryrken.
  • Sexuella trakasserier (från andra än kollegor eller chefer) har ökat inom samtliga grupper mellan 1995 och 2015. Andelen arbetarkvinnor som utsatts, minst en gång det senaste året, har stigit från sju till 15 procent.
  • Att vara uttröttad i kroppen efter arbetet är ett fenomen som ökar för alla sysselsatta, även om arbetarkvinnor är mest utsatta.
  • Mer än var femte arbetarkvinna och knappt var femte arbetarman uppger år 2016 att de, på grund av arbetet, någon gång det senaste året haft sådana fysiska besvär att det varit svårt att sköta arbete eller hemarbete.
  • Det systematiska arbetsmiljöarbetet ökar på arbetsplatserna. Störst ökning ses för kvinnor i arbetaryrken, även om det också är denna grupp som i minst utsträckning arbetar på arbetsplatser där systematiskt arbetsmiljöarbete pågår.
  • Tillgången till företagshälsovård har minskat inom alla grupper mellan 1995 och 2015. Störst minskning av tillgången till företagshälsovård har skett för arbetarkvinnor.

Läs hela rapporten här