Fråga facket Fråga facket

Svenska facken säger nej till EU-ministrar

Internationellt Europafacket vill se EU-ministrar för finans- och arbetsmarknad. Länderna inom Eurosamarbetet behöver bli mer lika när det gäller sociala och ekonomiska villkor. De svenska facken förstår euroländernas behov men vill inte ha ministrar som är gemensamma för hela EU.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Vi behöver ett socialt protokoll som garanterar att ekonomin tjänar folket och inte tvärtom, säger målareförbundets ordförande Mikael Johansson.

Den demokratiska kostnaden blir för stor

Europafacket hävdar att nya institutioner och ministrar för finans- och arbetsmarknad behövs för samordning av sociala- och ekonomiska frågor, men den svenska delegationen bromsar av demokratiska skäl.

- De länder som har samma valuta måste naturligtvis göra en hel del tillsammans för att reglera finansmarknaden, men det är nationella parlament (riksdagen) som kan utkrävas ansvar, säger Mikael Johansson, ordförande i Målareförbundet och delegat för LO på EFS-kongressen.

- Att införa EU-ministrar inom så politiskt värdeladdade områden som finans- respektive arbetsmarknadspolitiken, kommer med en allt för stor demokratisk kostnad. Det flyttar besluten ännu längre bort från medborgarna.

Ekonomin ska tjäna folket, inte tvärtom

Ojämlikheten på det sociala och ekonomiska området beror på flera faktorer och det behövs ett djupare samarbete inom många områden för att komma tillrätta med problemen. Vägen via EU-ministrar på de här områdena är emellertid inte rätt väg att gå, menar Målareförbundets ordförande.

- Under 10 år har vi kämpat oss igenom effekterna av en djup finanskris. Sänkta skatter, privatiseringar och försämringar av sociala villkor verkar vara den enda medicin som marknaden förskriver. Ibland liknar det religiös fanatism, säger Mikael Johansson.

Målarbasen vill istället se andra reformer för att stärka det fackliga arbetet i EU.

- Vi måste skapa ett medborgarnas Europa som bygger på mänskliga, sociala och demokratiska rättigheter, som överordnas frihandeln. Vi behöver ett socialt protokoll som garanterar att ekonomin tjänar folket och inte tvärtom, säger Målareförbundets ordförande.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.