Fråga facket Fråga facket

Svenska facken slår vakt om ett hållbart TTIP

Internationellt Den svenska fackföreningsrörelsen är positiv till ett frihandels- och investeringsavtal mellan EU och USA (TTIP), men inte till vilkets pris som helst.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Svenska facken slår vakt om ett hållbart TTIP
Arbetstagares rättigheter får inte underordnas företagens intresse, skriver LO, TCO och Saco i ett brev till EU-kommissionen. Foto: Lars Forsstedt

Skydda arbetstagarnas rättigheter

LO har tillsammans med TCO och Saco skickat in synpunkter till EU-kommissionen på hur arbetstagares rättigheter ska skyddas i avtalet.

Susanne-Lindberg-Elmgren- Arbetstagares rättigheter får aldrig ses som ett handelshinder. TTIP måste utformas så att ett inte råder någon tvekan om att detta, säger Susanne Lindberg Elmgren, utredare som är ansvarig för LOs arbete med TTIP.

De konkreta förslag som LO, TCO och Saco för fram handlar om fyra saker:

  • skydd för grundläggande rättigheter, 
  • möjligheter för enskilda länder att upprätthålla en hög ambitionsnivå när det gäller skydd för arbetstagare, 
  • respekt för nationella arbetsrättsliga system samt 
  • en gemensam lägstanivå för arbetstagare rättigheter.

- För att TTIP ska bli verklighet krävs att arbetstagares rättigheter inte underordnas företagens intresse.

- Vi vill vara konstruktiva och finna lösningar för ett hållbart TTIP, så TTIP kan vinna stöd hos både fackliga organisationer och andra aktörer i Europa och USA säger Susanne Lindberg Elmgren.

Brev till EUs chefsförhandlare för TTIP, Mr Garcia Bercero (pdf)

LO Play

Se föreläsning av Susanne Lindberg Elmgren i LO Play om bakgrunden till TTIP samt de svenska fackens förhållningssätt i frågan.