Fråga facket Fråga facket

Synpunkter på en ny arbetsmiljöstrategi

Arbetsmiljö LO efterlyser ett centralt trepartsorgan för arbetslivsfrågor och en nationell handlingsplan som utgår från såväl den fysiska som den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. En nationell strategi ska även inbegripa och beakta jämställdhet och mångfald, enligt LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Synpunkter på en ny arbetsmiljöstrategi
Foto: Lars Forsstedt

Trygg start i arbetslivet

LO har till arbetsmarknadsminister Ylva Johansson överlämnat förslag och synpunkter angående utformningen av en ny nationell strategi för arbetsmiljöpolitiken.

Torbjörn Johansson- LOs uppfattning är att alla ska ges en trygg start i arbetslivet och alla ska kunna arbeta produktivt ett helt arbetsliv med bibehållen hälsa, säger LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

- Otryggheten i arbetslivet, det höga tempot, arbete på udda tider och ensamarbete är exempel på utmaningar i en ny strategi.

Nolltolerans

LOs förslag till åtgärder tar sikte på att uppnå nolltolerans mot dödsfall i arbetsolyckor och arbetssjukdom, men också att understödja åtgärder som främjar hälsa och egen utveckling i arbetet.

- Människor som mår bra och trivs på arbetet presterar helt enkelt bättre. De har också lättare att ställa om till ett annat arbete.

- Vi välkomnar initiativet från S-ministern. För att åstadkomma fler och bättre jobb är det angeläget att också de andra politiska partierna prioriterar arbetsmiljöfrågorna, säger Torbjörn Johansson.

LOs förslag

Bland de förslag som överlämnats till Arbetsmarknadsministern finns bland annat krav på att:

  • inrätta ett centralt trepartsorgan för arbetslivsfrågor med deltagande från flera departement.
  • handlingsplanen bör utgå från den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön samt hur produktionens organisering påverkar villkoren i arbetet. Handlingsplanen ska beakta jämställdhet och mångfald, arbetstagarnas rätt till inflytande och omfatta att arbete ska främja arbetstagarnas utveckling och hälsa samt nolltolerans mot allvarliga olyckor och allvarlig arbetssjukdom.
  • det införs ett lagstadgat huvudentreprenörsansvar, en regel om beställaransvar i arbetsmiljölagen och ett beställaransvar i föreskrifterna om byggnads och anläggningsarbete.

Läs dokumentet som överlämnats till arbetsmarknadsdepartementet i sin helhet:

Aktiv arbetsmiljöpolitik (pdf)

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.