Fråga facket Fråga facket

Sysselsättningen i fokus när jobbturnén drar fram

Arbetsmarknad LOs jobbturné kom i måndags till Värmland. LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson besökte byggarbetarbetsplatser i Karlstad och Hammarö för att prata jobbpolitik och den stundande avtalsrörelsen. Under eftermiddagen presenterades kongressrapporten Full sysselsättning och solidarisk lönepolitik.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sysselsättningen i fokus när jobbturnén drar fram
Foto: Sigrid Böe

Finanspolitiken måste läggas om

För att nå full sysselsättning måste finanspolitiken läggas om.

LO-ekonomen Sebastian de Toro, en av rapportförfattarna, ringade in det viktigaste i kongressrapporten.

- För att nå full sysselsättning måste finanspolitiken läggas om. Regeringens krona-för-krona princip bör ersättas med en tillfälligt expansiv finanspolitik.

- Investeringar bör göras i ökat byggande, fler anställda i välfärden och en mer aktiv arbetsmarknadspolitik. På så sätt kan vi få ner arbetslösheten och bygga ett bättre Sverige på sikt.

Kommentarer till kongressrapporten

Vid den efterföljande diskussionen underströk den socialdemokratiske riksdagsledamoten Lars Mejern Larsson att budgeten för 2016 är ett första steg.

- Socialdemokraternas ambitioner ligger i linje med fackets viljeriktning, men vi ska samtidigt förstå att det parlamentariska läget är besvärligt, menade Lars Mejern Larsson.

Anette Naesström från TCO-rådet i Värmland upplever rapporten som välgjord, men efterlyste mer fokus på stöd för omställning på arbetsmarknaden.

Stress och dåliga arbetsmiljöer

Professor Birgitta Eriksson, Karlstad Universitet, pekade på att situationen på arbetsmarknaden är mycket besvärlig, och att det inte bara handlar om arbetslösheten.

- Även de som har arbete i dag har det mycket tufft med stress och dåliga arbetsmiljöer och det kostar samhället mycket pengar. Därför är det bra att LO nu pratar om investeringar som också kan råda bot på dåliga arbetsmiljöer.

Långtidsarbetslösheten är dock en faktor som påverkar hur man mår bekräftar Birgitta Eriksson.

- Vi har mätt hälsa och välbefinnande hos ungdomar i sex EU-länder. Bland dem som hade fast arbete mådde de svenska ungdomarna bäst, men bland de långtidsarbetslösa mådde de svenska ungdomarna sämst av de undersökta länderna.

SMS-jobb gav panikångestattack

Även de som har arbete i dag har det mycket tufft med stress och dåliga arbetsmiljöer.

LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson återknöt till diskussionen om tuffa anställningsvillkor med exempel på kvinnor som drabbats av panikångestattacker på grund av stressen med jobberbjudande via SMS.

- Hinner de inte svara snabbt nog hinner någon annan före, och då får de inte jobb den dagen.

- Den typen av daglöneri får vi aldrig acceptera, säger Torbjörn Johansson.

Sandro Wennberg/LO/SE
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.
Sigrid Bøe
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.