Fråga facket Fråga facket

Ta tillbaka kontrollen – med den sociala pelaren

Välfärd Ta tillbaka kontrollen är parollen för LOs kampanj inför valet till Europaparlamentet. Parollen går hand i hand med de diskussioner som förts på Europafackets kongress om EUs sociala pelare. Ett viktigt och kraftfullt verktyg för Europas samlade fackföreningar.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

LOs förste vice ordförande Therese Guovelin menar att den sociala pelaren ger Europas kvinnor möjligheten att med rätten i ryggen kräva bättre löner och villkor.

Från marknadens friheter till människors möjligheter

Den sociala pelaren antogs hösten 2017 i Göteborg och undertecknades av alla EU:s medlemsländer. Att samtliga EU-länder inser vikten av att växla fokus från marknadens friheter till människors möjligheter är en stor seger för alla Europas arbetare. 

Pelaren innehåller 20 punkter som tydligt visar vägen till ett tryggare och mer socialt hållbart Europa. En av punkterna i programmet är jämställdhet, den säger att kvinnor och män ska behandlas lika och ha lika möjligheter på alla områden, bland annat när det gäller deltagande på arbetsmarknaden, anställningsvillkor och karriärutveckling och kvinnor och män har rätt till lika lön för likvärdigt arbete.

- Detta är en otroligt stor möjlighet för Europas alla kvinnor att med rätten i ryggen kräva bättre löner och villkor.

- Men den striden kan vara svår för den enskilda kvinnan att ta. Där behöver vi i facket visa vägen, säger LOs förste vice ordförande Therese Guovelin som är ledare för LOs delegation.

Barnomsorg av god kvalité

Europas länder skulle tjäna mycket på att fler kvinnor blir en del av arbetsmarknaden. Den ökning i produktivitet varje land skulle åstadkomma vore enorm. Men det kräver att det finns en fungerande infrastruktur i samhället. I den sociala pelaren pekas på barnomsorg av god kvalité, balans mellan arbetsliv och privatliv, rätt till pensioner, hälso-och sjukvård och rätten till socialt skydd.

- Om fler av Europas kvinnor förvärvsarbetade och betalade skatt skulle vi kunna finansiera en bättre välfärd som inkluderar alla, säger Therese Guovelin.

Den sociala pelaren är ett fackligt verktyg

Tack vare den sociala pelaren finns det nu stora möjligheter för facken att påverka hur de sociala förhållandena utvecklas.

- Det handlar inte om att detaljstyra medlemsländernas skatter, löner eller arbetsmarknadsvillkor. Vår uppgift är att jobba för att medlemsländerna själva gör de nödvändiga förändringar de förbundit sig till, säger Therese Guovelin.

- Med den sociala pelaren på plats har vi skarpa och tydliga verktyg för att på riktigt göra skillnad för arbetstagare över hela Europa. Men ensamma kommer vi inte långt, vi behöver ha med oss både arbetsgivarna och de enskilda ländernas regeringar. Det är en stor utmaning och vi är redo att anta den, avslutar Therese Guovelin.

Läs mer om EFS-kongressen här

Emilia Winberg
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.