Fråga facket Fråga facket

Tre rejäla reformer mot jämlikhetsraset

Jämlikhet Höstens budget måste innehålla rejäla reformer som tar itu med de stora utmaningar Sverige står inför. LOs ledning ställer krav på regeringens i torsdagens DN Debatt.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Äldrevården

1. Investera stort i välfärden

Svensk ekonomi är starkare än på flera decennier. Samtidigt föds fler barn och vi lever längre. Om kvaliteten i välfärden ska upprätthållas behöver kommunerna kraftigt ökade resurser de kommande åren. 

70 miljarder i ökade statsbidrag till kommunerna skulle ge 130 000 nya välfärdsjobb; undersköterskor, barnskötare och lärare. 

2. Satsa på utbildning för riktiga jobb

Arbetsmarknaden i Sverige är glödhet. Aldrig tidigare har det varit så stor brist på arbetskraft. Problemet är inte brist på jobb utan brist på kompetens, inte minst i LO-yrken. Samtidigt har vi en hög arbetslöshet bland de som inte har utbildning. I den gruppen hittar vi de unga som drabbats av den svenska skolans problem och många nyanlända. Om vi inte ska få en ny underklass dominerad av utlandsfödda och unga utan gymnasieutbildning måste vuxen- och arbetsmarknadsutbildningen byggas ut.

Men med rättigheter kommer också skyldigheter. Alla måste själva ta ansvar för att skaffa sig en utbildning för att kunna ta de jobb som finns, kort sagt en utbildningsplikt. LO har föreslagit en modell med utbildningsjobb, där kortutbildade kan kombinera arbete med utbildning. Vi vill så snart som möjligt börja förhandla med arbetsgivarna om detta. För att det ska bli verklighet måste också stat och kommun bidra genom att tillhandahålla utbildningsplatser och ett generöst studiestöd.

3. Höj barnbidraget och skatten på kapital

Det är dags för skördetid för vanligt folk. Löntagare måste få en större del av det välstånd som skapas. Höstbudgeten måste innehålla en stor satsning på barnfamiljerna genom höjda barnbidrag. Det är ett vallöfte från 2014. Barnbidraget har varit oförändrat sedan 2006 trots att mycket i samhället blivit dyrare. Ett tillskott i plånboken strax innan lönen kan göra stor skillnad för många familjer.

Men för att på allvar komma åt klyftorna mellan de som tjänar bäst och vanliga arbetare behöver vi också skapa ett mer rättvist skattesystem. Det är rimligt att de som har mest i form av stora kapitalinkomster ska bidra mer till samhället. Därför vill vi se en skatteväxling mellan arbete och kapital, där skatten på kapital höjs och skatten på arbete sänks. Det är inte rätt att skatten på arbetsfria inkomster är lägre än skatten på arbete. Den ”pensionärsskatt” som den borgerliga regeringen införde bör dessutom tas bort så snart som möjligt och avdragsrätt för a-kassa och fackföreningsavgift införas.

Läs hela artikeln i DN Debatt

LOs ledning: ”Låt vanligt folk få skörda en större del av välståndet” (24 augusti 2017)