Fråga facket Fråga facket

TTIP - hot eller möjlighet för ökad sysselsättning?

Ekonomi LO och Svenskt Näringsliv är eniga om att TTIP vore bra för Sverige som är beroende av export av varor och tjänster. LO vill också ha ett system där vinnare kompenserar förlorare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

TTIP - hot eller möjlighet.
TTIP - hot eller möjlighet för ökad sysselsättning? Foto: Anders Larsson

Fakta om TTIP

TTIP är ett handels- och investeringsavtal som förhandlas mellan EU och USA. LO och Svenskt Näringsliv är eniga om att TTIP vore bra för Sverige. LO har också krav på politikens manöverutrymme och arbetstagares rättigheter. LO säger nej till investerarskydd, ISDS.

Susanne Lindberg Elmgren, LO, presenterade fakta kring det avtal som de två jättarna i världsekonomin, EU och USA, förhandlar om. Tillsammans står de för hälften av världens produktion och en tredjedel av den globala handeln trots att deras andel minskar till fördel för framför allt Asien och Brasilien. 3 miljoner amerikaner jobbar i europeiska företag och ungefär lika många européer jobbar i amerikanska företag , på så vis är vi sammanflätade.

- De ekonomiska effekterna av ett avtal skulle ge mellan 200 000 till 2 miljoner nya jobb. Detta är siffror som baseras på antaganden. Handeln beräknas kunna öka med 20 procent över Atlanten, EU förutom Sverige. Det har Kommerskollegiet räknat fram.

TTIP kan öka BNP

USA är en av de största investerarna i Sverige och Sverige en av de största investerarna i USA per capita. Sveriges export till USA skulle förmodligen kunna öka med 17 procent och importen med 15 procent och BNP skulle öka med 0,1 till 0,2 procent, också enligt Kommerskollegiet. De sektorer som det handlar om är livsmedelssektorn, försäkringssektorn, motorfordon och metallsektorer som skulle öka exporten mest.

- LO är traditionellt positivt till frihandel. Sverige är beroende av export av varor och tjänster men vi vill också ha ett system där vinnare kompenserar förlorare. Det är utifrån det perspektivet vi är frihandelsvänner och ibland också skiljer oss från andra frihandelsvänner i till exempel USA. Vi ska konsumera med hög kunskapsnivå. Viktigt är att om man bryter mot arbetares rättigheter ska det få effekter, sa Susanne Lindberg Elmgren.

När EU har förhandlat fram ett förslag ska detta presenteras för de nationella parlamenten.

LO och Svenskt Näringsliv vill ha TTIP

Både LO och Svenskt Näringsliv tycker att ett frihandelsavtal ska komma till stånd men Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande, menar att frihandel har dåligt rykte.

- Det är för att de har kommit rika länder till del på de fattiga ländernas bekostnad. För Sverige är frihandel oerhört viktigt. De saker vi tillverkar är helt beroende av att det finns en världsmarknad. Ett IKEA som bara finns i Sverige är ett helt annat IKEA än det som finns i hela världen. 90 procent av all järnmalm som produceras i Europa kommer från Sverige.

Sverige har gynnats enormt av frihandel de senaste 50 åren och det tror Karl-Petter Thorwaldsson kommer att vara så också i framtiden.

Enligt den svenska modellen

LO, TCO och Saco kom in tidigt i frågan om TTIP.

- Det ger oss en chans att påverka hur TTIP ska bli och att arbetares rättigheter tillvaratas. Att vi gör detta tillsammans med Svenskt Näringsliv är den svenska modellen. Vi tycker inte lika i allt men i det stora hela är vi överens.

När det gäller löneutrymmet har LO och Svenskt Näringsliv olika syn.

- Men, sa Carola Lemne VD för Svenskt Näringsliv, först måste vi ha ett löneutrymme att fördela. Sverige var det första landet i Europa som hade ett frihandelsavtal med USA. Vi var ett av de fattigaste länderna. Frihandelsavtalet har gynnat oss enormt. Vi vet att det här är viktigt för att vi ska kunna fortsätta att bygga välstånd i Sverige. Ett avtal kostar inget, utom en förmåga att kompromissa.

Frihandel ökar välståndet

Karl-Petter Thorwaldsson menade att det finns en länk mellan frihandelsavtal och sysselsättning.

- Det ökar välståndet. En miljard jobb har skapats i tillvekningen i den oindustrialiserade världen. Det finns en risk att de fattiga länderna utestängs men det är viktigt att ett avtal inte utestänger de fattiga länderna som är utanför frihandelsavtalet.

I debatten om TTIP har det funnits en oro över att vi i Europa ska få in varor som är godkända i USA men inte i Sverige. Carola Lemne anser det obefogat.

- Rätten att bestämma över våra egna varor har vi och rätten att bestämma över våra arbetsrättsliga förhållanden har vi. Det är absolut fundamentalt.

Parterna träffade EUs förhandlingschef

- Jag tror vi kan skydda svenska löntagare i avtalet. Det hotar inte rätten att teckna kollektivavtal men om vi får in det i avtalet är det enklare för oss att hävda vår rätt. Vi vill skaffa livrem och hängslen, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

LO vill inte ha investerarskyddet. LO och Svenskt Näringsliv står inte så långt från varandra om att ett företag inte ska kunna stämma staten.

- Ett företag ska inte kunna påverka eller överpröva ett lands demokratiskt fattade beslut, menade Carola Lemne. Företaget ska givetvis kunna ansöka om ersättning vid expropriering men det behöver inte innebära att man får det.

- Vi trodde att ISDS var hugget i sten när vi startade arbetet. Vi är inte i mål än men det går vår väg. Det är inte bara fackliga organisationer som är oroliga för detta. Det finns en bred skepsis i Europa, sa Karl-Petter Thorwaldsson.

Tvistelösningen ska vara politisk

En viktig bit är att tvistelösningen. Där är vi angelägna om att domare, jurister och domstolar ska utses av det politiska systemet och inte stå vid sidan om. Det är en rimlig kompromiss att göra, menar LOs ordförande.

Hur Svenskt Näringsliv ser på samarbetet med de tre fackliga centralorganisationerna i den här frågan, besvarade Carola Lemne:

- Vi har redan skrivit under på rimliga principer. Sen finns det vissa principer där det inte känns lika naturligt. Det är en styrka att vi kan skriva på gemensamt. Det gör oss starkare när vi vill påverka.

Europa bör lära om öppenhet

Om insyn i förhandlingarna i EU sa Karl-Petter Thorwaldsson:

- Vi har fått förstahandsinformation även om vi inte läst varenda papper. Vi har beaktat det som har med arbetstagares rättigheter att göra. Här tror jag att Europa har mycket att lära om öppenhet. Det är inte farligt att man vet saker om förhandlingarna.

Se hela seminariet i LOplay.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.