Fråga facket Fråga facket

Utbildningsjobb vs inträdesjobb – därför vinner LOs förslag över Alliansens

Arbetsmarknad Jobb och utbildning måste kombineras för att fler ska kunna komma in på arbetsmarknaden. Men där slutar likheterna mellan LOs utbildningsjobb och de borgerliga politikernas förslag inträdesjobb.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Utbildningsjobb
Fotograf: Lars Forsstedt

Den svenska ekonomin blomstrar, men långt ifrån alla märker av de goda tiderna. Många har svårt att ta sig in på arbetsmarknaden. Tuffast är det för den som saknar gymnasieexamen och arbetslivserfarenhet – många av dessa har nyligen kommit till Sverige och behöver komplettera tidigare erfarenheter med studier.

Våren 2017 föreslog LO att parterna enas om att införa utbildningsjobb – med lön för utfört arbete och studiestöd för timmarna i skolbänken. I väntan på att personen med utbildningsjobb får sina nya kunskaper skulle kostnaderna för att anställa vara lägre.

Den 15 augusti presenterade de borgerliga partierna ett förslag som de kallar inträdesjobb. Alliansen vill att kollektivavtal för den som anställs slutar att gälla. Lönen blir 30 procent lägre, med maxlön för en heltidsanställd på 14 700 kronor före skatt.

LO välkomnar att politikerna förstått att utbildning och jobb måste kombineras, men är starkt kritiska till förslaget. Här förklarar vi varför!

LOs tre argument för utbildningsjobb och mot inträdesjobb

1. Facket och arbetsgivare ska sätta lönerna – inte politiker!

LOs utbildningsjobb ska regleras i avtal mellan fack och arbetsgivare. Alliansens förslag är lagstiftning där politiker sätter löner.

Alliansens inträdesjobb bryter befintliga kollektivavtal och hotar den svenska modellen. Här finns dessutom en maxgräns för hur mycket en person kan tjäna – en inskränkning som är unik inte bara i Sverige utan också internationellt.

2. Problemet är inte brist på jobb, det är brist på kompetens

Många arbetsgivare vittnar om hur svårt det är att hitta kompetens. Det är stor brist på yrkesutbildade personer, som kockar, snickare och undersköterskor. LO vill rusta människor med de kunskaper som krävs för ett yrkesliv i Sverige. LOs utbildningsjobb innehåller därför riktig utbildning som leder till gymnasieexamen.

I Alliansens förslag finns inga krav på utbildningens innehåll eller kvalitet. Inget tyder på att inträdesjobben skulle lösa kompetensbristen på arbetsmarknaden.

3. Alla ska kunna leva på sin lön

Alliansens förslag om inträdesjobb betyder 100 procent jobb till 70 procent av lönen. Förslaget riktar sig enbart till grupperna nyanlända och ungdomar.

LOs utbildningsjobb är en trepartsuppgörelse, eftersom LO tycker att staten bör erbjuda generösa studiestöd till den som utbildar sig. LOs utbildningsjobb riktar sig dessutom till alla, oavsett var de är födda. Det handlar om att långsiktigt kompetensförsörja Sverige.

Läs mer om LOs syn på Etablering