Fråga facket Fråga facket

Vad gör ojämlikheten med människor?

Jämlikhet När LOs jämlikhetsutredning drar igång ligger fokus på hotet mot demokratin, de växande klyftorna i skolan och inkomstklyftorna. Jämlikhetsfrågan spänner över alla samhällsfrågor så vi måste avgränsa oss, säger Marika Lindgren Åsbrink som är projektledare för utredningen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

När LOs jämlikhetsutredning drar igång ligger fokus på hotet mot demokratin, de växande klyftorna i skolan och inkomstklyftorna.
Marika Lindgren Åsbrink vill se fler politiska förslag som motverkar ojämlikhet. Foto: Jonas Wall

Förslag för jämlikhet

Jämlikhetsutredningen beslutades om på LO-kongressen 2016 och ska pågå fram till nästa kongress.

- Vi ska beskriva utvecklingen och försöka fånga in varför det ser ut som det gör, säger Marika Lindgren Åsbrink.

- Vi ska även komma med förslag på vad det går att göra åt den växande ojämlikheten.

Tre jämlikhetsfrågor i fokus

Jämlikhetsfrågan spänner över alla samhällsfrågor så det krävs avgränsningar i projektet för att göra det hanterbart.

- Vi börjar med några områden. Det handlar dels om kopplingen mellan högerpopulismen och ekonomiska faktorer och dels om de växande klyftorna i skolan.

- Vi ska också fördjupa oss i vad som hänt i inkomstfördelningen och vilken roll välfärden spelar för att utjämna skillnader i livsvillkor.

Arbetsplanen för projektet blir klar i slutet av februari. Kanske det läggs till fler områden senare i projektet, säger Marika Lindgren Åsbrink som inte har svårt att identifiera fler angelägna områden.

- Etableringsfrågan, skatterna, familjepolitiken. Men vi ska akta oss för dubbelarbete, så vi riktar in oss på att fungera som ett komplement till det arbete som redan görs på LO-kansliet.

Innan ojämlikheten slår till

Marika Lindgren Åsbrink vill se fler politiska förslag som är förebyggande till sin karaktär.

- Sverige har varit unikt med sin reformistiska politik som tagit sikte på att motverka ojämlikhet.

- Det är dyrare och svårare att komma åt problemen när de väl uppstått, när de är ett faktum, konstaterar Lindgren Åsbrink.

LO - en röst för jämlikhet

Som projektledare vill Lindgren Åsbrink stärka LOs röst mot de många gånger högljudda marknadsfundamentalisterna. En annan ambition är att använda både det akademiska perspektivet och människors erfarenheter.

- Vad gör ojämlikheten med människor, om de själva får sätta ord på det? Det vore oerhört spännande att fånga in, säger Marika Lindgren Åsbrink som nu påbörjar arbetet med att formulera kongressrapporten till nästa LO-kongress.

Läs mer om LOs jämlikhetsarbete här.

Jonas Wall
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.