Fråga facket Fråga facket

Våld, hot och sexuella trakasserier vardag för många arbetarkvinnor

Arbetsmiljö Var fjärde arbetarkvinna har utsatts för våld eller hot i arbetet under det senaste året, enligt en ny rapport från LO. Det oroar Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ensamarbetare
Foto: Lars Forsstedt

Ensamarbete = riskfyllt arbete

Jobbar du ensam ofta? Då är risken att hotas i arbetet större än om du jobbar i sällskap av en kollega. Du som vårdar eller hjälper någon i hemmiljö kan vara särskilt utsatt. Men även i vissa delar av detaljhandeln och inom kriminalvården är det riskfyllda ensamarbetet vanligt. Det visar LOs nya undersökning Sjuk av jobbet? om arbete och hälsa.

Diagrammet visar hur många som uppgivit att de arbetar ensamma varje vecka och riskerar att hamna i otrygga eller hotfyllda situationer år 2015.

– Jag blir väldigt oroad över att allt fler arbetar ensamma, framför allt i någon annans hem. Du är oerhört utsatt när du inte vet vad som väntar när du öppnar dörren, säger Berit Müllerström, LOs andre vice ordförande. 

Arbetarkvinnor extra utsatta för sexuella trakasserier

Sexuella trakasserier förekommer i alla branscher. Statistiken visar att kvinnliga tjänstemän och arbetarkvinnor drabbas ungefär lika ofta av sexuella kränkningar eller anspelningar från chefer eller kollegor. Kvinnor i arbetaryrken riskerar dock oftare att kränkas av kunder, gäster, brukare eller patienter. 

Diagrammet visar hur många som uppgivit att de blivit utsatta för sexuella trakasserier från andra personer än kollegor och chefer senaste 12 månaderna år 2015

13 procent har trakasserats sexuellt av någon annan än en chef eller kollega det senaste året, enligt LOs rapport. Det kan vara hotellstäderskan som får höra ”skämt” om att bjuda på ”något extra”, eller en undersköterska i hemtjänsten som utsätts för sexuella inviter utan att arbetsgivaren bryr sig.

Arbetsgivaren har ett ansvar – men mer måste göras

Arbetsgivaren ska förebygga hot och sexuella trakasserier, men när det är kunder eller patienter som står för kränkningarna missar många chefer att ta sitt ansvar genom systematiskt arbetsmiljöarbete. 

– Facket och arbetsgivare måste gemensamt jobba på att ändra attityder och normer i hela samhället. Vi måste prata om detta i alla våra utbildningar och aldrig släppa frågan, säger Berit Müllerström.

Det finns hjälp att få – men många står utanför

Stressreaktioner, ångest eller psykosomatisk smärta är vanligt hos den som hotats eller utsatts för kränkningar på jobbet. Trots att arbetsgivaren är skyldig att erbjuda företagshälsovård saknar många anställda möjligheten att träffa en läkare genom jobbet. Färre än hälften av kvinnorna i arbetaryrken har tillgång till företagshälsovård, visar undersökningen. 

Diagrammet visar hur många som har tillgång till företagshälsovård genom arbetet år 2015

Var tredje arbetarkvinna måste dessutom fråga sin chef om lov för att få professionell hjälp – vilket kan vara extra känsligt när hot eller sexuella trakasserier ligger bakom ohälsan. 
– Det är ett viktigt krav från oss i LO att alla ska ha tillgång till företagshälsovård. Idag är det alldeles för många som står utanför, trots att företagshälsovård också gynnar arbetsgivaren. Arbetsmiljön blir bättre och fler får förutsättningar för en bättre hälsa, säger Berit Müllerström.

Läs mer om rapporten Sjuk av jobbet 

Ladda ner rapporten (pdf) 
"Arbetsmiljön allt sämre för kvinnor i arbetaryrken" – Berit Müllerström i intervju med Kommunalarbetaren
"LO till regeringen: Gör mer för arbetarkvinnors hälsa!" – Debattartikel av Berit Müllerström 6 juli 2017

Clara Bergström
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.