Fråga facket Fråga facket

Återbruksgallerian ReTuna tänker på social hållbarhet

Arbetsmarknad LOs förste vice ordförande Therese Guovelin besökte under tisdagen Eskilstuna för ett arbetsplatsbesök på den världsunika återbruksgallerian ReTuna. Senare under dagen deltog hon på ett ABF-seminarium om nyanländas möjligheter att komma in på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Världsunika återbruksgallerian ReTuna tänker även på social hållbarhet
Therese Guovelin samtalar med anställda på återbruksgallerian ReTuna. Foto: Jon Andersson

Återvinning, återbruk och hållbarhet

Första stoppet var ett arbetsplatsbesök på återbruksgallerian ReTuna som har fokus på återvinning, återbruk och hållbarhet. Idén med gallerian är att ta tillvara på alltifrån gamla cyklar till möbler och elektronikprylar, för att sedan sälja det i någon av gallerians butiker.

Stöd för funktionshindrade

På Retuna jobbar man aktivt med att få in personer med funktionsvariation på den reguljära arbetsmarknaden genom anställningsformen offentligt skyddad anställning.

- Det är alldeles lysande att människor som inte haft samma förutsättningar som andra nu rustas för att komma ut på den reguljära arbetsmarknaden, säger Therese Guovelin.

- Alla människor som kan arbeta ska arbeta. Med ett sådant här initiativ får de en verklig möjlighet att göra det samtidigt som de gör en insats för klimatet och återbruk.

Nyanländas möjlighet till arbete

Under sitt besök i Eskilstuna deltog Therese Guovelin i ett seminarium på ABF om hur LO ser på hur nyanlända ska komma i arbete. Seminariet utgick från LO-rapporten Kunskapsklyftor raserar svenska modellen skriven av LO-utredaren Linda Grape och LO-ekonomen Torbjörn Hållö vilka presenterade rapporten på seminariet.

Jon Andersson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.