Fråga facket Fråga facket

Varning för systemskifte efter valet

Opinionsbildning Ett nyliberalt systemskifte väntar om Moderaterna vinner valet, enligt en ny rapport som Tankesmedjan Tiden skrivit på uppdrag av LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Karl-Petter Thorwaldsson
Foto: Fredrik Hjerling

Vad skulle hända med Sverige om Moderaterna vinner valet? Vi vet alltför väl hur samhället förändrades förra gången de styrde.

Skatterna sänktes med 140 miljarder, vården marknadsanpassades, statliga bolag såldes ut. Arbetslöshetsförsäkringen och sjukförsäkringen försämrades och höjda avgifter till a-kassan samt slopad avdragsrätt för fackföreningsavgifter minskade den fackliga organisationsgraden och försvagade facket. Om detta skriver LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i en debattartikel i dagens DN.

Moderaternas tio föreslagna förändringar 

Tiden visar i rapporten hur Moderaterna vill fortsätta det som de tidigare regeringarna Bildt och Reinfeldt påbörjade. Inför valet driver Moderaterna i tio steg förändringar som om de genomfördes skulle innebära ett systemskifte i nyliberal riktning:

  1. Otryggare jobb
  2. Politiska beslut om låga löner
  3. Nej till krav på schysta villkor vid upphandlingar
  4. Montera ned den aktiva arbetsmarknadspolitiken
  5. Ideologiskt driven privatisering av vården
  6. Återinföra stupstocken
  7. Värna uttag av vinster i välfärden
  8. Nedskärningar i världens mest avreglerade skola
  9. Avregleringar av hyresmarknaden
  10. Omfattande skattesänkningar

S-alternativet: en ambitiös reformpolitik som stärker löntagarnas villkor

Vad är då alternativet till Moderaternas nedmontering av den svenska modellen? Socialdemokraterna presenterade under onsdagen en handlingsplan för en trygg arbetsmarknad.

Handlingsplanens tio punkter innefattar bland annat ett avskaffande av anställningsformen allmän visstid, stopp för hyvling och krav på schysta villkor i offentliga upphandlingar – krav som facket länge begärt att Socialdemokraterna ska driva.

Läs Karl-Petter Thorwaldsson på DN Debatt: ”Moderaterna planerar för ett systemskifte efter valet”

Läs Tankesmedjan Tidens rapport Syste(m)skifte eller sven(s)ka modellen – Ett vägval för välfärd och jobb med avgörande konsekvenser för vanliga löntagare

Läs Socialdemokraternas handlingsplan för en trygg arbetsmarknad