Fråga facket Fråga facket

Vårt yrkeskunnande flyttar in i maskinerna

Arbetsmarknad Hälften av alla jobb kommer att ersättas av robotar de närmaste 20 åren. Ny teknik är inget nytt för facket. Den kommer att ge problem men också möjligheter. Det viktiga är att vara med och påverka utvecklingen i vår riktning.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Panelen vid seminariet om intelligenta maskiner.
Vi ska vara med och påverka utvecklingen. Foto: Jonas Wall

Seminarium om ny teknik och robotar

Kommunals ordförande Annelie Nordström, IF Metalls vice ordförande Marie Nilsson och LOs avtalssekreterare Torbjörn Johansson medverkade vid almedalsseminariet Allt intelligentare maskiner – vad händer med jobben?

Kartbilden i dag

Kommunals ordförande Annelie Nordström leder en grupp åt framtidsminister Kristina Persson om framtidens arbetsmarknad. Gruppen har tagit ansats i digitaliseringen.

- Vi är tämligen säkra på att många jobb kommer att försvinna men på annat sätt än tidigare.

Annorlunda verksamheter startas redan nu, som taxirörelsen Uber, som sköts via en app som kopplar ihop passagerare med lediga förare.

Det är medelinkomsttagarna som bank- och resebyråtjänstemän, som kommer att falla bort.

- Omställningen blir hemsk. Men vi måste förbereda oss. Därför jobbar vi i den statliga gruppen. Vi tar initiativet nu, förklarade Annelie Nordström.

Tidigare Metallordförande Göran Johnsson har sagt ”vi är inte rädda för den nya tekniken. Det är den gamla tekniken som skrämmer oss och tar våra jobb”, berättade Marie Nilsson.

Det nya mobilnätet 5G som är på gång processar information på ett helt annat sätt än tidigare system.

- Det kommer att påverka våra liv och facket måste vara med och påverka hur vi ska använda den.

För den enskilde medlemmen kan det nya skapa en sämre arbetsmiljö än tidigare. Men det är människan som styr tekniken, inte tekniken i sig. Det går fort och det är svårt att hänga med, sa Marie Nilsson.

IF Metall försöker få sina medlemmar att driva på utvecklingen. De jobbar med förbättringsarbete och kompetensutveckling. Det skapar konkurrensfördelar för de svenska företagen.

- Vi vill att våra medlemmar ska kunna ta ett bredare ansvar och få ett intressantare arbete. Vår ingång är att möta utvecklingen och ta del av den.

Lära av historien

Torbjörn Johansson påpekar att det är människor som tar fram tekniken. Bara hanteringen och framtagningen av dessa ger jobb. Den arbetskraft som frigörs kan göra andra saker.

- Vilka möjligheter det ger vet vi inte nu men effektivare teknik kan hjälpa oss att bygga de bostäder som vi behöver.

Vi har varit med om det här förr. När vi fick elektriciteten i Sverige tog det 50-60 år att få in den i alla hushåll. Digitaliseringen har pågått i 40 år.

- Den arbetskraft som frigjordes när vi fick traktorn, tvättmaskinen och telefonen fick göra andra saker som att bygga bostäder och infrastruktur och bygga vattenkraft. Samtidigt fick vi kortare årsarbetstid och lägre pensionsålder. Det gavs nya möjligheter. Vilka möjligheter som öppnas den här gången vet vi inte.

Ett annat exempel är skogsindustrin. Mellan 1965 -85 gick man från 90 tusen jobb till sju tusen skogsarbetare.

- De som förlorade jobben fick söka andra. Det gick genom att de hade grundskola och kunde läsa och skriva redan så de kunde lära nytt. Det är viktigt att vi håller uppe lönenivån så vi kan anpassa människor till det nya och att vi för en aktiv arbetsmarknadspolitik.

Också Annelie Nordström pekar på historien.

- När vi fick den allra djupaste lågkonjunkturen på 1930-talet ledde det till utrotningarna i koncentrationsläger och krig. Oro skapar främlingsfientlighet.

Utmaningar och åtgärder

Att ta del och påverka utvecklingen är nödvändigt. Vi har redskap som MBL, huvudavtalet, inflytande och erfarenheter.

- Människor ska utföra det människor är bäst på och robotar kan användas till det de är bäst på, sa Torbjörn Johansson.

I omvårdnadsarbetet finns för lite modern teknisk utrustning.

- Utvecklingen bör ske här, anser Annelie Nordström.

Alla i panelen är eniga om att det livslånga lärandet är ett måste framöver för att vara beredda på omställningar.

- Alla på arbetsmarknaden måste förberedas lite i sänder. Vi tror i utredningen att alla kommer att kunna vara i arbete. Då krävs livslångt lärande. Varje arbetsdag kommer att innebära utbildning del av dagen.

Allt handlar om politiska val sa Torbjörn Johansson när han rundade av seminariet.

- Vi har just genomlidit åtta år med skattesänkningar och privat konsumtion. Kostnaden för det är minskad offentlig konsumtion. Vi kunde ha haft vägar och järnvägar som fungerar och haft resurser till äldrevården. Vi måste undvika historiska misstag och vi kan inte ställa människor mot varandra. Alla behövs. Bördor och vinster kan då fördelas på alla. Lära och lära om hela tiden i en ständig omställning. Och vi ska ligga i framkant, bejaka och vara med och utveckla.

Se hela seminariet i LO play.

Christina Jonsson
- Din webbläsare verkar inte ha stöd för javascript. Skriv in fornamn.efternamn@lo.se i ditt mailprogram.