Fråga facket Fråga facket

Vi vägrar se människor som problem

Opinionsbildning Många upplever oro över vart Sverige är på väg. Samhället är människans verk. Om någonting är fel kan vi ändra på det.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Sverige vill jobba

Oro för vart Sverige är på väg

Vårdköer, arbetslöshet och bostadskris. Terror, rasism och klassklyftor. Globala miljöhot och militära konflikter.

Många upplever en oro och undrar vart Sverige är på väg. Somliga ställer grupp mot grupp och pekar ut flyktingar, sjuka och arbetslösa som hot.

Samhället är människans verk. 
Om någonting är fel kan vi ändra på det.

Under veckan släpper LO en ny kampanj som belyser vad som gör Sverige starkt. Med redan i dag kan du delta i kampanjen med att sprida denna film. Det är en trailer för en längre film som kommer senare.

Kampanjen består av filmer avsedda för Facebook, en kampanjsajt och riktade pr-aktiviteter där kortversionen av LOs omfattande kongressrapport, Vägen till fulll sysselsättning och rättvisare löner, sprids till utvalda målgrupper.

LO-ledningen gör en turné under april med 10-talet stopp runt om i Sverige.