Fråga facket Fråga facket

Den finska fackföreningsrörelsens sak är vår!

Kongress LO-kongressen uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetare och deras fackliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Uttalande av LO-kongressen

Finlands arbetare är under attack. Den finska högerregeringen har inskränkt strejkrätten och planerar att genomföra lagändringar som leder till kraftigt försämrade anställningsvillkor liksom långtgående nedskärningar i den sociala tryggheten. Ett förslag är ingen sjuklön första sjukdagen, alltså som det karensavdrag Sverige hittills varit ensamma om i Norden. Vi LO-förbundsmedlemmar vet hur skadligt det är att tvingas gå till jobbet när man är sjuk för att man inte har råd att vara hemma. 

Den finska regeringens politik kommer att få långtgående konsekvenser för såväl enskilda arbetstagare som för hela Finlands arbetsmarknad. Maktbalansen mellan parterna kommer att kraftigt förskjutas till arbetsgivarnas förmån och föra Finland bort från den framgångsrika nordiska arbetsmarknadsmodellen med jämbördiga parter och starka kollektivavtal. 

LOs trettionde kongress står tillsammans med den finska fackföreningsrörelsen i kampen för grundläggande rättigheter i arbetslivet.

Vi uppmanar den finska regeringen att lyssna på fackföreningsrörelsens krav och omedelbart dra tillbaka attackerna mot finska arbetare och deras fackliga rättigheter!