Fråga facket Fråga facket

LO-kongressens uttalande om demokrati

Demokrati LO har alltid varit en drivande kraft för frihet och demokrati. För oss är tystnad inget alternativ. Genom facklig organisering och opinionsbildning ska vi stärka demokratin och i alla sammanhang stå upp för fackliga och andra mänskliga rättigheter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Demokratin är under stark press i hela världen. För första gången på över två årtionden finns nu fler auktoritära styren än demokratier. Även inom EU är partier som ifrågasätter demokratiska grundvärden med och styr allt fler länder. I vårt eget land regerar högern tillsammans med ett parti som har sina rötter i nynazismen.

Högerextrema krafter undergräver också demokratin genom att splittra och sprida misstro mellan människor. Nyligen avslöjades till exempel hur Sverigedemokraterna har som medveten strategi att genom anonyma konton i sociala medier sprida desinformation och hat mot såväl politiska motståndare som minoritetsgrupper.

Attacker mot demokratin har också ett starkt samband med attacker mot fackföreningar. Den senaste årsrapporten från Världsfacket ITUC, visar hur allt fler länder kränker fackliga rättigheter, som rätten att organisera sig, att förhandla kollektivt och att strejka. Det är inte så konstigt. Facket är en demokratirörelse.Krafter som vill skada demokratin har alltid sett fria fackliga organisationer som ett hot.

LO har alltid varit en drivande kraft för frihet och demokrati. Det ska vi fortsätta att vara.

För oss är tystnad inget alternativ. Genom facklig organisering och opinionsbildning ska vi stärka demokratin genom att i alla sammanhang stå upp mot antidemokratiska krafter, för fackliga och andra mänskliga rättigheter.