Fråga facket Fråga facket

Uttalande om dödsolyckor

Kongress LO-kongress kräver i ett uttalande att arbetsgivare som upprepat bryter mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få stegrade vitesbelopp och sanktionsavgifter.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Ingen ska dö på eller på grund av jobbet

Klämd under traktor som välte, fall i trappa, påbackad av hjullastare, omkom vid brand på
byggarbetsplats, kollision mellan buss och bil. Detta är bara fem av de sexton händelser i år
där en arbetare har dött på sin arbetsplats. Förra året, 2023, var det 63 arbetare som dog på
jobbet, var och en av dem saknad av sin familj, anhöriga, vänner och arbetskamrater.

Över 700 personer per år dör också på grund av stress på jobbet. Fler män än kvinnor dör i
arbetsplatsolyckor och fler kvinnor än män dör till följd av arbetsrelaterad stress.

Dödsolyckor och stressrelaterade dödsfall hänger samman med tidspress och ensamarbete
eller för låg bemanning. Otillräcklig introduktion kan göra arbetsplatsen till en dödsfälla. Ett
fungerande systematiskt arbetsmiljöarbete är nödvändigt för att förebygga ohälsa,
arbetsplatsolyckor och dödsolyckor. På flera arbetsplatser är arbetsmiljöarbetet gravt eftersatt.

Offentliga upphandlingar har fått förödande konsekvenser på stora delar av arbetsmarknaden.
Jakten på vinster och lägsta pris har lett till stora försämringar av arbetsmiljö och säkerhet på
arbetsplatserna. Ett stort antal underleverantörsled leder till splittrade arbetsplatser där det är
oklart vem som ansvarar för säkerheten. Oseriösa arbetsgivare och den ökande
arbetslivskriminaliteten gör arbetsplatsen till en farlig plats.

LOs 30e kongress kräver:

  • att arbetsgivare som upprepat bryter mot arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska få stegrade vitesbelopp och sanktionsavgifter,
  • att arbetsmiljöverket ska kunna förelägga arbetsgivare som har återkommande och allvarliga säkerhetsbrister med näringsförbud,
  • att en utvidgad möjlighet till skyddsstopp vid risk för liv och hälsa införs, oavsett var i verksamheten risken förekommer,
  • att ett arbetsmiljökörkort införs som alla arbetsgivare måste ta för att få ha anställda,
  • att antalet underleverantörsled vid offentlig upphandling begränsas till max två. Vid vissa särskilt utsatta arbeten ska det gå att kräva att arbetet utförs av det upphandlade företagets egna anställda.