Fråga facket Fråga facket

Parternas förslag om utbildningsutbud och validering med anledning av det nya huvudavtalet och omställningsstudiestödet

Arbetsmarknad Arbetsmarknadens parter för i denna promemoria fram förslag till politiska åtgärder för att reformera utbildningssystemet så att det anpassas till yrkesverksammas behov och förutsättningar. Förslagen är inte uttömmande utan fokuserar på de frågor parterna bedömer som mest angelägna att regering och riksdag fattar beslut om inför att reformerna träder i kraft.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning