Facket direkt facketdirekt.nu
Film!

KAPITEL 1. Uppdraget

Publicerades den

Längd: 19:08

Område: Facklig utbildning

Kopiera länk för delning

Samhällsuppdraget är fortsättningen på det fackliga löftet. I det här kapitlet introduceras grunderna och strukturerna för samhällsuppdraget.

--> 1