Facket direkt facketdirekt.nu
Film!

KAPITEL 8. Institutioner och organisationer: förutsättningarna för ett levande civilsamhälle

Publicerades den

Längd: 24:43

Område: Facklig utbildning

Kopiera länk för delning

Att olika grupperingar kan konkurrera i politiska val är en grundförutsättning för en demokrati. Frihet att yttra sig och bilda (fack)föreningar är avgörande. Även mediernas betydelse diskuteras.

--> 1