Fråga facket Fråga facket

Arbetslivskriminalitet vardag i många branscher

LO släpper idag en rapport, "Kampen för ordning och reda", om arbetslivskriminalitet. Rapporten presenterar ett åtgärdspaket med 29 förslag. Det handlar exempelvis om stärkt myndighetssamverkan, att inom offentlig upphandling bör huvudregeln vara max två led av underleverantörer och en skärpning av arbetskraftsinvandringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Rapporten visar också att många yrkesverksamma drabbas av arbetslivskriminaliteten. Novus har på uppdrag av LO utfört en enkätundersökning drygt 1 000 intervjuer i branscherna, bygg/anläggning, transport, hotell/restaurang och personlig assistans/hemtjänst. Resultaten ska tolkas med försiktighet, eftersom arbetslivskriminaliteten i regel sker i det dolda. Trots det visar svaren att

  • Mer än var fjärde svarande har senaste året stött på människor i sin bransch som man vet utnyttjas.
  • Drygt var fjärde är orolig för att osund konkurrens och arbetslivskriminalitet i deras bransch kommer att påverka dem negativt.
  • Över hälften av de tillfrågade upplever också att fusket ökat eller legat konstant de senaste tre åren. Enbart nio procent menar att det minskat.
  • Drygt tre av tio anser att det är låg risk att bli påkommen om man fuskar.

– Arbetslivskriminalitet har blivit vardag för många av LOs medlemmar. Så kan vi inte ha det. Svensk arbetsmarknad behöver en storstädning, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson.

– Grunden för detta är de högerkonservativas oförmåga att se dessa problem. Deras blindhet för arbetslivskriminaliteten har bäddat för organsierad brottlighet, säger Susanna Gideonsson.

 

Läs rapporten här.