Fråga facket Fråga facket

LO-ekonomerna: Ukrainakriget har begränsad påverkan på svensk BNP

Idag presenterade LO-ekonomerna en uppdaterad prognos med anledning av det osäkra ekonomiska läget. I den uppdaterade prognosen "Ekonomiska utsikter i skuggan av Ukrainakriget" konstateras att de negativa effekterna av Ukrainakriget på svensk BNP är begränsade. 


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Kopplingen mellan ekonomierna i Sverige och Ukraina respektive Ryssland är svaga i och med att handeln mellan länderna är begränsad.  

– 
Påverkan sker främst indirekt, bland annat genom att beroendet av rysk energi bidrar till sämre förutsättningar för tillväxt i euroområdet, säger Laura Hartman, chefsekonom på LO. 

En farhåga som LO-ekonomerna lyfter är krigets stora påverkan på energi- och livsmedelspriser.

– 
Detta förstärker den inflationsökning som vi såg redan före kriget som främst kom via energipriser. Stora grupper får nu betydligt mindre marginaler i sin privatekonomi, säger Laura Hartman. 

LO-ekonomerna avvisar tydligt höjd ränta. 

– 
Problemet är varken för hög efterfrågan eller för höga löner. Räntehöjningar skulle i onödan strama åt ekonomin och urholka hushållens ekonomi, säger Laura Hartman. 

Slutligen konstaterar LO-ekonomerna att långtidsarbetslösheten är fortsatt hög. Lite tyder på att den är på väg att sjunka utan kraftfulla åtgärder. Det finanspolitiska ramverket måste justeras för att ge större utrymme för investeringar och kompletteras med ett mätbart mål för full sysselsättning. 

– 
Finanspolitiken måste fortsätta vara expansiv och arbetslösheten måste tryckas ner. Större offentliga satsningar behövs och då avser vi inte bara infrastrukturinvesteringar, utan även utbildning, omställningsinsatser och arbetsmarknadspolitik. Omställningen till ett fossilfritt och klimatneutralt samhälle kostar pengar, säger Laura Hartman.