Fråga facket Fråga facket

LO genomför digital kongress i juni

Organisationsfrågor Med anledningen av det exceptionella läge som uppstått till följd av coronaviruset har LO-styrelsen beslutat att istället genomföra en digital kongress den 15 juni. Där kommer en ny LO-ledning att väljas och ett begränsat antal frågor behandlas, därefter ajourneras kongressen och återupptas våren 2021.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Under rådande omständigheter kan vi såklart inte genomföra en vanlig kongress. Vi kommer istället att samla till en digital kongress som behandlar vissa formaliafrågor och val av ny LO-ledning. Därefter ajournerar vi kongressen och skjuter bland annat motionsbehandling till nästa år säger Mats Sundberg, kongressansvarig LO

Den digitala kongressen i juni kommer att välja en ny LO-ledning. Den kommer även att behandla verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, stadgar samt val. På kongressen kommer man föreslå att öppna upp motionsbehandlingen och ge förbunden motionsrätt till den återupptagna kongressen nästa år. På så sätt kan nya frågor lyftas till den återupptagna kongressen.    

Motionerna som är kopplade till förhandlingarna om Trygghet och omställning hänskjuts till LOs representantskap för behandling.   

- Nästa år samlas vi för en vanlig kongress igen. Det är viktigt att få ett rejält avstamp för det framtida LO. En nystart där det finns möjlighet att diskutera frågor som berör LO-förbundens medlemmar inom alla områden. Krisen har med all tydlighet visat behovet av ökad trygghet på arbetsmarknaden och i Sverige i stort. Fackföreningsrörelsen är helt central i det framtida samhällsbygget, säger Mats Sundberg, kongressansvarig LO.   

För ytterligare information kontakta LOs pressjour 08-796 25 26