Fråga facket Fråga facket

LO kräver omtag kring subventionerade jobb

Missbruket av subventionerande anställningar och den starka koncentrationen till låglönejobb gör att LO kräver åtgärder från regeringen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I en ny rapport från LO om subventionerade anställningar konstateras att mycket finns att göra för att få en mer effektiv och träffsäker arbetsmarknadspolitik.

– Det är glädjande att se att arbetslösheten nu minskar, men samtidigt är långtidsarbetslösheten rekordhög och hundratusentals människor har en svag anknytning till arbetsmarknaden. Subventionerade jobb är har en viktig roll att spela för att bryta utvecklingen. Men vi behöver subventionera klokare, säger Therese Guovelin, LO:s vice ordförande.

Medellönen för subventionerat anställda ligger omkring 20 000 kronor per månad. Trots att krav ställs på kollektivavtalsenliga löner hamnar ofta lönen till individen långt under kollektivavtalsnivå.

– Det är oacceptabelt att statens resurser bidrar till löne- och villkorsdumpning. Företag staplar alltför ofta dessa anställningar på varandra utan tanken att tillsvidareanställa. Det måste förändras. Subventionerade jobb ska inte överkompensera företag, de ska förbättra arbetslösas etablering på arbetsmarknaden, säger Therese Guovelin.

LO föreslår att lönetaket på 20 000 kronor per månad för subventionerade anställningar ska höjas väsentligt. Genom att utvärdera regeringens förändringar av lönetaken 2017 finner rapporten att det finns ett statistiskt samband mellan lönetak och lönerna för subventionerat anställda, något som inte har bevisats tidigare.

– Lönerna är onödigt låga. Genom ett höjt lönetak kan fler branscher och yrken öppnas upp för upplägget och koncentrationen av subventioner till vissa låglönejobb kan avvärjas. Om fler branscher öppnas blir det också lättare att skapa meningsfulla anställningar där var och ens erfarenheter och kompetens bättre tas tillvara, säger Adnan Habibija, LO-utredare och rapportförfattare.

Rapporten Etablering eller segmentering – en analys av systemet med subventionerade anställningar (pdf)