Fråga facket Fråga facket

LO presenterar förslag för ökad jämlikhet

Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen, inför en rättvisare skatt på kapitalinkomster och sätt upp ett jämlikhetsmål. Det är några av de åtgärder LO föreslår i ett nytt program för ekonomisk omfördelning som presenterades på torsdagen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Inkomstskillnaderna har ökat snabbare i Sverige än i något annat jämförbart land under de senaste trettio åren. Därför presenterar nu LO ett program med förslag för att öka den ekonomiska omfördelningen. Det handlar bland annat om rättvisare beskattning av kapitalinkomster och en mer generös arbetslöshetsförsäkring.

– Det finns en bred samsyn om att jämlikheten måste öka. Men nu behöver vi gå från ord till handling och se till att Sverige återigen blir världens mest jämlika land. Bara om vi jobbar tillsammans kan vi lyckas med det, säger LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson.  

Programmet för ekonomisk omfördelning är en del av LOs jämlikhetsutredning, vars syfte är att hitta orsakerna till den ökade ojämlikheten och komma med förslag på hur den ska minska. Totalt presenteras sex konkreta åtgärder i programmet, för att minska inkomstskillnaderna i Sverige: sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet, rättvisare skatt på kapitalinkomster, minska orättvisa skillnader mellan stad och land, förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen, gör pensionssystemet bättre och skapa ett försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor.

– Om de här förslagen blir verklighet kommer vi att komma en bra bit på vägen för att åter nå jämlikhetstoppen, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

LOs sex punkter för ökad omfördelning 

- Sätt upp ett tydligt mål för jämlikhet

- Rättvisare skatt på kapitalinkomster

- Minska orättvisa skillnader mellan stad och land

- Förbättra arbetslöshets- och sjukförsäkringen 

- En pension att leva på

- Försörjningsstöd som ger rimliga levnadsvillkor


Läs programmet i sin helhet här