Fråga facket Fråga facket

LOs krav på S: 201 miljarder till välfärden

Ekonomi När LOs ordförande Susanna Gideonsson förstamajtalade la hon fram LOs krav på en omfattande förstärkning av välfärden. Det handlar om att möta ökande behov, men också att förbättra kvalitén i vården, skolan och omsorgen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Foto: Lars Forsstedt

Trygghet mot externa hot och trygghet i vardagen

Under kommande mandatperiod behöver välfärden förstärkas med 201 miljarder kronor för att möta upp demografiska förändringar och förbättra kvaliteten i välfärden.

- Pandemin visade hur tajt bemanning, tomma beredskapslager och snåla regioner är ett allvarligt hot mot den välfärd vi alla tar för självklar. Välfärden måste förstärkas kraftigt för att motsvara vanligt folks förväntningar, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.

Enligt LOs beräkningar ökar behoven i vård, skola och omsorg med 188 miljarder kronor fram till 2026. Utöver detta vill LO se en satsning på höjd kvalitet och ökad bemanning. Satsningen skulle ge 102 000 fler anställda i välfärden. Något som ger fler jobb och ökade skatteintäkter.

- Vi har råd med detta, ett starkt samhälle måste bygga trygghet mot externa hot, men också skapa trygghet i vardagen för vanligt folk. De som blundar för de ökade behoven i välfärden blundar för det som gör Sverige starkt, säger Susanna Gideonsson.

LO menar att SKR:s beräkningar om 52 000 fler anställda för att möta den demografiska utvecklingen behöver kompletteras. Utöver detta behövs minst 50 000 fler heltidsanställda inom välfärden för att personalen ska få en rimlig arbetsmiljö och tid att använda sin kompetens. Det skulle i sin tur öka kvaliteten för barn, elever, patienter och brukare.

- Det är när vi inte satsar, utan istället backar från ansvaret som barn och unga kan hamna snett. De som uppmanade till våld under påskens kravaller hade haft betydligt svårare att få gehör om ungdomarna i förorterna hade vuxit upp i ett samhälle präglat av sammanhållning och tillit, säger Susanna Gideonsson.

Se Susanna Gideonssons första maj-tal i LO Play