Fråga facket Fråga facket

LO ställer krav på familjepolitiska reformer

Den svenska familjepolitiken är klassblind. Det konstaterar LO i sin årliga rapport Sveriges Jämställdhetsbarometer. LO-förbundens medlemmar har inte samma möjligheter och rättigheter till att kombinera arbete och familj som andra på arbetsmarknaden.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

I dag släpper LO sin rapport Tid, makt och pengar - Sveriges Jämställdhetsbarometer. I rapporten undersöks arbetslivsvillkoren för kvinnor och män i arbetar- och tjänstemannayrken. I år har möjligheterna att kunna kombinera arbete och föräldraskap granskats särskilt. Resultaten är tydliga. 
 
– Den svenska familjepolitiken har bidragit till att underlätta för både kvinnor och män att arbeta och ha familj. Men vår undersökning visar att stöden fungerar bäst för föräldrar med fasta heltidsanställningar under kontorstider, god inkomst och stort inflytande över sina arbetstider. Så ser inte verkligheten ut för många arbetare, säger Joa Bergold, rapportförfattare och utredare på LO. 

Rapporten visar att kvinnor i arbetaryrken har det allra svårast att kunna kombinera jobb med familj. Majoriteten jobbar under otrygga anställningsformer där heltids- och tillsvidaretjänster snarare är undantag än norm. Till skillnad från många tjänstemän är dessutom flexibiliteten låg för arbetarkvinnor - endast tre av tio har möjlighet att påverka sina arbetstider. 

Begränsad rätt till barnomsorg för föräldrar i arbetaryrken 

Ett särskilt nedslag gör rapporten i rätten till barnomsorg. Sex av tio arbetarkvinnor jobbar utanför kontorstider, då rätten till barnomsorg är mycket begränsad. Kommuner är inte skyldiga att erbjuda omsorg på kvällar, nätter och helger. Och även om kommunen gör det ställs ofta högre krav än om föräldern jobbar under kontorstid. Bara drygt hälften av föräldrar i arbetaryrken kan arbeta heltid med barnomsorgens öppettider.

– De som arbetar obekväma tider för att samhället ska gå runt har alltså inte samma rätt att få barnomsorg. Det är helt på tvärs med hur det borde vara, säger LO:s ordförande Susanna Gideonsson och fortsätter: 

– LO jobbar ständigt för att alla föräldrar ska ha trygga jobb. Men ska vi uppnå jämställdhet på arbetsmarknaden måste också familjepolitiken öppna upp ögonen för arbetares villkor.  

 

LO:s krav:  
 
“Allas rätt till barnomsorg” 
-  Kommuner ska vara skyldiga att erbjuda barnomsorg utanför kontorstid. 

- Kommuner ska inte kunna ställa högre krav på föräldrar för barnomsorg utanför kontorstid.  

”En ny modell för föräldraförsäkringen”.  

- Individualisering, nya tidsgränser och årliga dagar skapar mer jämställda och jämlika möjligheter att kombinera arbete och familj. 

 

Mer information:

Veronika Sandmon 
073 056 12 99 
veronika.sandmon@lo.se