Fråga facket Fråga facket

Regeringen fortsätter svältkuren för välfärden

Välfärd LO riktar hård kritik mot att regeringen låter nedskärningarna i välfärden fortsätta. I Sverige idag skjuter barn ihjäl varandra. Då kan inte svaret vara att fortsätta att skära ned på våra barns skolor, säger LOs ordförande Susanna Gideonsson.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

- Alla ser att behoven i Sverige är enorma just nu. Det är obegripligt att regeringen inte avsätter större resurser till kommuner och regioner i statsbudgeten. I stället fortsätter regeringen svältkuren för välfärden, säger Susanna Gideonsson.

- I praktiken betyder det att regeringen tillåter nedskärningarna att fortsätta i vården, skolan och omsorgen. Det drabbar den redan stressade personalen. Det drabbar också hela Sverige och priset blir dyrt.

- En bra skola för alla bygger Sverige starkt för framtiden. Men en bra skola är också en nyckel i det förebyggande arbetet. I Sverige idag skjuter barn ihjäl varandra. Då kan inte svaret vara att fortsätta att skära ned på skolorna. Statsministern har själv sagt att vi behöver en armé av engagerade vuxna.

LO efterlyser också fler riktade insatser till hushållen.

- LO-förbundens medlemmar har sett priserna skena och sina hushållsbudgetar tömmas. Det finns sätt än att hjälpa svenska löntagare utan att inflationen drivs på. Det har vi sett från andra länder. LO vill till exempel se höjda barnbidrag och ett avskaffat karensavdraget. Men regeringen gömmer sig bakom inflationen och låter bli att stötta vanligt folk.

LO välkomnar även delar av regeringens höstbudget.

- Det är till exempel bra att regeringen nu verkar vilja se till att staten gör sin del i de överenskommelser parterna träffat gällande trygghet och omställning i arbetslivet och etableringsjobben. Från LOs sida kommer vi noga bevaka att staten avsätter tillräckliga resurser för att förverkliga avtalen.