Fråga facket Fråga facket

Tvärfackligt nätverk vinner LO:s feministiska stipendium

Idag på LO:s representantskap delar Susanna Gideonsson, LO:s ordförande ut LO:s feministiska stipendium till ett tvärfackligt kvinnonätverk i Dalarna-Gävleborg.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

– Det fackliga uppdraget är att arbeta för goda villkor i arbetet och en lön som går att leva på. Men våra livsvillkor bestäms inte bara av maktförhållanden i arbetslivet. Fler dimensioner påverkar våra möjligheter. Därför behöver vi förstå jämställdhet utifrån både klass och kön. Att se hur arbetsliv, familjeliv och omsorgsarbete hänger ihop och påverkar varandra är facklig feminism, säger Susanna Gideonsson, ordförande för LO.

Företrädare för Handels, Kommunal, Seko, GS, IF Metall, Målarna och Pappers får stipendiet på 50 000 kronor för sitt tvärfackliga forum för kvinnliga ledare. De ska stärka och driva de fackligt feministiska frågorna på ett konkret sätt.

– Tvärfackliga nätverk är ofta mycket nyttiga för att bredda förståelsen och se hur man tillsammans blir starkare., Det är LO:s själva organisationsidé. Att vi har gemensamma intressen, och att vi är starkare tillsammans. När kvinnor arbetar tillsammans på detta sätt stärker det ledarskapet hos fackliga kvinnor. Årets stipendiater kommer att bidra till att skapa medvetenhet och varaktig förändring för ökad jämställdhet i den fackliga rörelsen.