Fråga facket Fråga facket

”Regeringen vill slå undan benen på skyddsombuden”

Arbetsmiljö Skyddsombuden garant för arbetsmiljön, skriver LO-styrelsen.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetet 23 oktober 2023

Just nu sveper en våg av allvarliga olyckor och arbetsrelaterade dödsfall över svenska arbetsplatser.. Hittills i år har 37 personer dött på sina jobb. Nästan en dödsolycka per vecka. 40 personer förolyckades på sitt arbete under 2022.
Offren är inte bara de arbetande själva, utan även anhöriga och arbetskamrater, ofta ett helt samhälle. Det handlar om en förälder, en arbetskamrat och en vän. För varje arbetsplatsolycka har en arbetsgivare brustit i sitt arbetsmiljöansvar.


Facket ger skydd och styrka
Under 2022 inträffade också 35 400 arbetsolyckor som krävde sjukfrånvaro. Det rör sig om allt från några dagar till allvarliga olyckor som ger livslånga skador. Detta är de skador och olyckor vi känner till, ofta rapporterade av skyddsombud. Skyddsombud som är utsedda av sina arbetskamrater och är experter på arbetsmiljö – på just sina arbetsplatser. Regeringen har nu öppnat för att koppla loss skyddsombudsuppdraget från fackligt medlemskap. Man gör det i en mening i sitt uppdrag till Arbetsmiljöverket om att verka för fler skyddsombud. Vi vill också ha flera skyddsombud. Men det måste vara skyddsombud med kraft och förmåga att arbeta för en bättre arbetsmiljö. För skyddsombuden är det en nödvändighet att ha ett nätverk och ett sammanhang. Som skyddsombud har man fått förtroendet från arbetskamrater och fackliga medlemmar. För att kunna stå upp för arbetskamraterna är det fackliga skyddet nödvändigt. Utan det står skyddsombuden ensamma och arbetskamraterna förlorar sitt skydd.

LO-medlemmar riktiga experter
Med medlemmarna och den fackliga organisationen i ryggen kan skyddsombuden stå upp mot oseriösa arbetsgivare. Det ger kraft åt krav på förbättringar och facket kan stötta i rättsprocesser. Garanten för arbetsmiljön när arbetsgivaren överger sitt ansvar är skyddsombuden. Regeringens fokus borde vara att lyssna på oss som är experter på arbetsmarknaden och på arbetsmiljön. Det är elektriker, butiksbiträden och barnskötare som vet detta. De som finns på arbetsplatserna är experterna. Bilden att några sorts oberoende experter, frikopplade från arbetsplatserna ska kunna driva framgångsrikt arbetsmiljöarbete är falsk. Vad vet en sådan om risken för fallskador på ett specifikt bygge, om en farlig maskin på en industri, om farlig stress och underbemanning i äldreomsorgen?

Många ignorerar arbetsmiljön
Ansvaret för arbetsmiljön är arbetsgivarens, ansvaret är viktigt och möjliggör för skyddsombuden att utifrån lagstiftning och föreskrifter i värsta fall kunna stoppa farligt arbete. Det kan röra sig om otillräcklig skyddsutrustning, farliga arbetsmoment, otillräcklig skyddsorganisation eller chefer som helt enkelt ignorerar arbetsmiljön. Att möjliggöra för arbetsgivare som utsätter anställda för denna farliga arbetsmiljö att själva utse skyddsombud är inte lösningen. Hur tror regeringen att ett skyddsombud helt utan en kollektiv kraft och stöd ska våga och orka driva känsliga och svåra frågor mot sina arbetsgivare. Att regeringen inte förstått detta har framgått med uppenbar tydlighet. Lyssna på oss som vet och sätt ner foten mot de arbetsgivare som utsätter anställda för en farlig arbetsmiljö. Fackliga skyddsombud krävs för att klara detta.

Susanna Gideonsson, ordförande LO
Therese Guovelin, vice ordförande LO
Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO
Malin Ackholt, ordförande Hotell och Restaurangfacket
Pontus Georgsson, ordförande Pappers
Eva Guovelin, ordförande Livs
Karin Inde, ordförande Musikerna
Mikael Johansson, ordförande Målarna
Gabriella Lavecchia, ordförande Seko
Johan Lindholm, ordförande Byggnads
Lennart Mauritzon, ordförande Fastighets
Marie Nilsson, ordförande IF Metall
Linda Palmetzhofer, ordförande Handels
Urban Pettersson, ordförande Elektrikerna
Malin Ragnegård, ordförande Kommunal
Per-Olof Sjöö, ordförande GS-facket
Tommy Wreeth, ordförande Transport