Fråga facket Fråga facket

Svenskt Näringsliv, LO och PTK om sjukförsäkringen

Arbetsmiljö Den avsiktsförklaring som LO, PTK och Svenskt Näringsliv ingått för att motverka den ohälsa som leder till sjukfrånvaro utgör en viktig grund för framtiden. Parterna ska utöka det förebyggande arbetet och vill också stärka företagshälsovården. Nu gäller det att fylla avsikterna med konkret innehåll.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning