Fråga facket Fråga facket

Ta tillbaka kontrollen! LOs valplattform inför Europaparlamentet 2019

Internationellt Valet till Europaparlamentet den 26 maj handlar om att vi vill öka tryggheten för vanligt folk. I LOs valplattform presenteras de fackliga kraven inför valet till Europaparlamentet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Trygghet för vanligt folk

EU-samarbetet måste bättre än i dag värna demokrati, social välfärd och grundläggande rättigheter. Medlemsländerna måste ges bättre förutsättningar att trygga välfärden och villkoren på arbetsmarknaden. Det är dags att stärka arbetstagarnas ställning. Obalansen mellan arbete och kapital riskerar att öka och leda till fler otrygga anställningar och en press nedåt på lönerna.

Valet till Europaparlamentet den 26 maj handlar om att vi vill öka tryggheten för vanligt folk. Här presenteras LOs krav inför valet till Europaparlamentet. Valet handlar om:

1. Ordning och reda på arbetsmarknaden. Ska EU bidra till trygga jobb och en lön att leva på eller lönedumpning och sämre villkor?

2. Konkurrens på lika villkor för jobb och välfärd. Ska EU bidra till jämlikhet och hållbar utveckling eller ökade klyftor?

3. Demokrati och mänskliga rättigheter. Ska EU bidra till stärkt demokrati eller en utveckling mot högerextremism och ett odemokratiskt samhälle?

Ladda ned Ta tillbaka kontrollen! Valplattform Europaparlamentet 2019 här (pdf) 

Se presskonferens i LO Play