Fråga facket Fråga facket

”Välfärd är inte en konsumtionsvara”

Välfärd Jag välkomnar att Urban Bäckström vill ta debatten om välfärden och företagsamheten i Sverige. Det är också utmärkt att Svenskt Näringsliv skriver under på kvalitetskrav, effektiv uppföljning och tillsyn av alla utförare inom välfärden, liksom att eventuell utförsäljning av välfärdsverksamheter ska göras till marknadspris. Men på en central punkt har Urban Bäckström fel. Medborgare kan inte reduceras till konsumenter. Så ser inte samhällskontraktet ut i Sverige, skriver LO:s Tobias Baudin.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerat på dn.se 13 november

Jag välkomnar att Urban Bäckström vill ta debatten om välfärden och företagsamheten i Sverige. Det är också utmärkt att Svenskt Näringsliv skriver under på kvalitetskrav, effektiv uppföljning och tillsyn av alla utförare inom välfärden, liksom att eventuell utförsäljning av välfärdsverksamheter ska göras till marknadspris.

Men på en central punkt har Urban Bäckström fel. Medborgare kan inte reduceras till konsumenter. Så ser inte samhällskontraktet ut i Sverige. I den svenska modellen är välfärd inte en konsumtionsvara, den är en rättighet och en skyldighet för medborgarna och något de därmed kan utkräva ansvar för från de folkvalda. Därför ska medborgarna och välfärdsbrukarna inte bara ha konsumentskydd, de ska ha inflytande och insyn, makten att förändra.

En konsument som köper en cykel har inte själv finansierat tillverkningen. Inom välfärden är det medborgarna som står för finansieringen genom att betala skatt. Som medborgare finansierar vi inte bara den välfärd vi själva behöver, utan vi finansierar också solidariskt den välfärd våra medmänniskor behöver: andras barns omsorg och skolgång, vården för den sjuke, äldres trygghet. Vi gör det för att vi vet att vi alla vinner på den modellen.

Tyvärr faller Urban Bäckström in i den kör av högerdebattörer som utmålar demokratin och de folkvalda som medborgarnas fiender. Poängen med att utse folkvalda att ta ansvar för välfärden är att de också kan avsättas när ansvarstagande och styrning inte fungerar.

En majoritet av befolkningen vill att eventuella överskott i välfärdsverksamhet går tillbaka till den skola, vård och omsorg av hög kvalitet de har rätt till och gärna betalar för. Majoriteten vill att mångfald och valfrihet ska gälla i välfärden, men också att man kan vara säker på att valbara alternativ håller hög kvalitet och att verksamhet av undermålig kvalitet stoppas. Kort sagt, medborgarna vill ha ordning och reda i välfärden, och de har all rätt att kräva det av de folkvalda.

 Socialdemokratin har gett klart besked om att de, liksom LO, vill bringa ordning och reda i välfärden. Vi ställer oss på medborgarnas sida, för valfrihet och kvalitet.

Den moderatledda regeringen säger ingenting. Tänk om Reinfeldt gör vad han är satt att göra, och lyssnar på folket vars förtroende han bär? Tänk om regeringen därmed närmar sig arbetarrörelsens position? Det är detta Urban Bäckström försöker förhindra.

Tobias Baudin, LOs 1:e vice ordförande