Fråga facket Fråga facket

Behåll Arbetsförmedlingen – byt politik

Arbetsmarknad Centerpartiet vill inte stärka Arbetsförmedlingen, de vill i stället ge den arbetslöse en jobbpeng och öka privatiseringen. Det är fel väg att gå, skriver Oscar Ernerot, LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Göteborgs Posten 19 mars 2014

Arbetsförmedlingens uppdrag är att införa den politik mot arbetslöshet som regeringen beslutat. De drygt 400 000 personer som är arbetslösa är tydliga exempel på att den politiken inte har fungerat.

Det bristande förtroende och den kritik som emellanåt förs fram mot Arbetsförmedlingen ska tas på allvar. Men att som Centerpartiet använda det som skäl för ökad privatisering är helt igenom fel.

Arbetsmarknadspolitiken behöver läggas om, riv upp garantierna och Fas 3. Öka utbildningsinsatserna. Arbetsförmedlingen behöver stärkas genom ökad handläggartäthet, öka de personliga mötena, minska det onödiga regelkrånglet och öka arbetsgivarkontakterna.

Det är inte driftsformen som är problemet utan det är regeringens styrning och mycket bristfälliga arbetsmarknadspolitik som måste förändras. Regeringen har efter lång tid utsett en ny GD, Mikael Sjöberg. Det är ett steg i rätt riktning. Nyligen presenterades direktiven för regeringens utredning om Arbetsförmedlingen. Direktiven är i flera delar nödvändiga men de är också bristfälliga. Främst när det gäller hur man bäst kan konkurrensutsätta viss verksamhet. Mest allvarligt är att utredningen får i uppdrag att se till att regeringens bristfälliga arbetsmarknadspolitik ska slå igenom än mer kraftfullt.

Arbetsförmedlare vill kunna lägga mer tid till att ge stöd till de arbetssökanden. Utvecklingen går i motsatt riktning, de administrativa bördorna har för många arbetsförmedlare blivit allt mer betungande. Den som är arbetslös anvisas till en arbetsförmedlare som har mindre tid till kärnuppdraget – att förmedla arbeten.

Oscar Ernerot, ombudsman vid LO:s enhet för ekonomisk politik och arbetsmarknad