Fråga facket Fråga facket

Bostadsbristen kostar Sverige flera miljarder

Välfärd Debattörerna: Här är tre förslag för att få fart på byggandet


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 26 november 2013

I sju år har alliansregeringen väntat på att bostadsbyggandet ska ta fart. Regeringens politik bygger på att marknaden ska tillgodose människors behov av en bostad. Men en bostad kan inte jämföras med frukostflingor eller vitvaror. Allt fler svenskar får nu betala ett allt högre pris eftersom bostadsbristen och renoveringsbehoven ökar. De flesta inser att läget är allvarligt, men regeringen väljer ändå att sitta på läktaren och kommentera, men utan att göra något annat än att förenkla några regler och skylla på kommuner, byggbransch och fastighetsägare.

Sveriges befolkning ökar. De senaste fem åren har Sveriges befolkning ökat med 375 000 medan cirka 120 000 bostäder har påbörjats. I Sverige finns cirka fyra miljoner bostäder och om vi utgår från att en nybyggd bostad kommer att finnas kvar i 100 år behöver vi bygga cirka 40 000 nya bostäder per år. De senaste tjugo åren har det bara under några enstaka år byggts fler än 25000 bostäder, och i dagens takt på bostadsbyggandet förväntas husen stå i nära 200 år. Kommer de att göra det?

LO publicerade nyligen en rapport som pekade på att det råder bostadsbrist i 44 procent av landets kommuner. Det finns nu ett uppdämt behov av fler bostäder och läget blir allt värre med den låga produktionstakten. Under de senaste tio åren har nyproduktionen av bostäder varit hälften så hög i Sverige per 1000 invånare jämfört med genomsnittet för Norge, Finland och Danmark.

Det är särskilt bekymmersamt för unga som söker bostad. Alla som har ungdomar i sin omgivning vet hur svårt det har blivit för unga att få ett hyreskontrakt. Bristen på studentbostäder är ett konstant problem på de flesta högskoleorter. I Stockholm är enda möjligheten ofta att föräldrarna hjälper till med kontantinsatsen till en bostadsrätt, men ungas rätt till en bostad ska inte påverkas av föräldrarnas plånbok.

Vi behöver fler bostäder för att människor ska kunna flytta dit jobben finns. Ökad tillgång på bostäder leder till att vi får fler jobb och att arbetsmarknaden fungerar bättre. Flera rapporter på senare tid pekar på att det låga bostadsbyggandet kostar många miljarder varje år: tillväxten blir lägre och färre nya jobb skapas.

Renoveringar och energieffektiviseringar av lägenheter är otillräckliga och Sverige kommer inte att nå riksdagens och EU:s klimatmål om inte takten höjs väsentligt. Flera hundra tusen lägenheter är nu i stort behov av renoveringar och energieffektiviseringar. Det gäller framför allt bostäder i våra miljonprogramsområden. Om vi ska nå klimatmålen till 2020 och 2050 krävs omfattande energieffektiviseringar i en takt som är minst dubbelt så hög som i dag. Byggnads har föreslagit statliga energisparlån för att stimulera energieffektiviseringar och samtidigt skapa tusentals nya jobb.

LO föreslår:

* Ett tidsbegränsat investeringsstöd till hyresrätter och studentbostäder.

* Stöd till energieffektivisering av bostäder för att nå klimatmålen, till exempel energisparlån som Byggnads har föreslagit.

* Tidsbegränsa Rot-avdraget men gör det tillgängligt för alla boendeformer.

Byggande och upprustning bör ske jämnt över tiden utan tvära kast. Regeringen skjuter problemen på framtiden och kostnaden för att bygga bostäder kommer vi inte undan: Låt inte nästa generation stå för notan.

Alla tjänar på att vi investerar i bostadsbyggande och nu har Socialdemokraterna chansen att ta initiativet i en av vårt samhälles viktigaste frågor. Det är dags att sätta fart på byggandet!

Ingela Edlund

Johan Lindholm

Gabriel Wikström