Fråga facket Fråga facket

Därför demonstrerar jag 1 maj i Gävle och Ockelbo

Opinionsbildning Publicerad i Arbetarbladet den 30 april 2011 När jag i år firar Första maj i Gävle och i Ockelbo så gör jag det för att jag vill vända den utveckling vi nu ser i Sverige. För när regeringen visar sina siffror och tabeller om hur bra allt gå...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Arbetarbladet den 30 april 2011

När jag i år firar Första maj i Gävle och i Ockelbo så gör jag det för att jag vill vända den utveckling vi nu ser i Sverige. För när regeringen visar sina siffror och tabeller om hur bra allt går efter sex
och ett halvt års högerpolitik så är det inte sant. För det går inte bra för de mer än 200.000 barn som växer upp i fattigdom eller för alla de som kastats ut ur sjukförsäkringen.

Sverige är inte heller på väg åt rätt håll när var fjärde ung människa är arbetslös, när långtidsarbetslösheten är på väg att bita sig fast och den öppna arbetslösheten fortfarande är den högsta på årtionden.
Ett av de hårdast drabbade länen har varit Gävleborg. Totalt går nu över 7.000 personer öppet arbetslösa här i länet varav nästan tvåtusen är långtidsarbetslösa.

Men trots den höga arbetslösheten så säger regeringen nej till de offensiva investeringar i nya jobb som vi efterlyser från LO och Socialdemokraterna. Istället vill de införa ett femte jobbskatteavdrag där de
som redan tjänar mest också får mest i skattesänkning. Samtidigt som de straffar arbetslösa med sämre a-kassa och säger att de ska ta sig i kragen och söka jobb. Jobb som inte finns.

Sverige är inte heller på väg åt rätt håll när långvarigt sjuka kastas ut ur sjukförsäkringen och förlorar sin ersättning efter ett visst antal dagar. Då ska den sjukskrivne ut och söka jobb, oavsett om man är
frisk eller inte. Nu har regeringen presenterat ett förslag som man påstår ska rätta till problemen i sjukförsäkringen men det handlar mest om ytlig fernissa. De verkliga bristerna gör man fortfarande inget
åt. Regeringen gör ingenting åt de orimliga och rättsosäkra tidsgränserna, de gör ingenting åt den stelbenta prövningen av arbetsförmåga redan efter sex månader, de gör ingenting åt bristen på rehabilitering
och västvärldens hårdaste regler för sjukersättning.

LOs alternativ är en sjukförsäkring som ger både ekonomisk trygghet och garanterar rehabilitering eller annat stöd för att den som är sjuk eller skadad ska kunna arbeta igen. De stelbenta tidsgränser som
enbart sätter press på den enskilde att ta sig ur ohälsa måste bort. Arbetsgivare ska dessutom vara skyldiga att ordna rehabilitering till den som blivit skadad eller sjukskriven. Sverige är helt enkelt inte
på väg åt rätt håll förrän vi har en sjukförsäkring som är trygg, rättvis och rättssäker. En försäkring som ger människor som drabbas av ohälsa ekonomisk trygghet och en garanti om insatser för att komma
tillbaka till arbete.

Den högerpolitik som nu förs utmanar hela tanken om människors lika värde och rätt. Om den får fortsätta så får vi ett Sverige som alltmer slits isär, där ett fåtal rika blir ännu rikare medan andra kastas ut
i otrygghet. Ett sådant Sverige vill jag inte ha. Jag vill vara med och föra Sverige i en annan riktning, mot ett samhälle där klyftorna mellan människor minskar, där trygga socialförsäkringar ger ett rimligt
skydd mot arbetslöshet och sjukdom och där arbetslivet välkomnar alla. Jag vill ha ett Sverige som präglas av jämlikhet, frihet och solidaritet. Därför demonstrerar jag på Första maj i Gävle och Ockelbo. Kom
med du också!

Ulla Lindqvist, vice ordförande LO