Fråga facket Fråga facket

Delar vår syn på valet av skyddsombud

Arbetsmiljö Vi välkomnar att Svenskt Näringsliv nu backat från sin tidigare linje och nu delar vår syn att arbetsgivare inte ska lägga sig i valet av skyddsombud, skriver Torbjörn Johansson, LO:s avtalssekreterare.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Svenska Dagbladet 29 oktober 2014

Svenskt Näringsliv menar i sitt svar på Brännpunkt den 24/10 att LO har missuppfattat budskapet i rapport "Förändring – för en ännu bättre arbetsmiljö”.

Vi var mycket kritiska till att Svenskt Näringsliv ville beskära fackets möjlighet att utse skyddsombud och att de ville införa sanktioner mot felaktiga skyddsombudsstopp.

Vi såg flera angrepp på facket i rapporten, bland annat ”I det läget finns skäl att ifrågasätta en lagstiftning som bygger på att facket ska ha en avgörande roll i arbetsmiljöarbetet”.

Rapporten ger också en ny lagtolkning av vem som utser skyddsombud ”medarbetarna själva utser arbetsmiljöombud där det inte finns någon lokal fackklubb”. Faktum är att det sällan finns fackklubb på små arbetsplatser. Ofta förrättar det regionala skyddsombudet valet. Syftet är att valet ska gå rätt till så att ombudet representerar löntagarna.

Men Svenskt Näringsliv ville även beskära de regionala skyddsombudens tillträde till små arbetsplatser. I ett brev 090415 från Svenskt Näringsliv till arbetsmarknadsministern står ”det bör inte finnas någon rätt att utse regionalt skyddsombud för arbetsställe där lokalt skyddsombud finns”.

Svenskt Näringsliv vill inte känna igen sig när vi är kritiska till att de vill införa skadestånd mot felaktiga skyddsstopp. I ovan nämnda brev till arbetsmarknadsministern anges dock ”Det vore önskvärt med ett skadeståndsansvar för skyddsombud i sådana situationer där stoppningsrätten använts uppenbart utan fog.” LO:s uppfattning är att skadestånd skulle medföra färre skyddsstopp och fler olyckor.

Vi välkomnar att Svenskt Näringsliv nu backat från sin tidigare linje och nu delar vår syn att arbetsgivare inte ska lägga sig i valet av skyddsombud. Det är också glädjande att de inte heller längre anser att det behövs någon lagregel om skadestånd vid felaktiga skyddsstopp.

Vi ser fram mot en fruktbar samverkan att tillsammans utveckla arbetet för en god arbetsmiljö. 

TORBJÖRN JOHANSSON, LOs avtalssekreterare