Fråga facket Fråga facket

Den borgerliga regeringen bäddar för ett generationskrig

Det pågår en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den högerledda regeringen har på kort tid sjösatt en politik som tar från de unga och ger till de äldre, företrädesvis äldre, välbeställda män. Villkoren i a-kassan förändras, arbe...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Det pågår en åldersdiskriminering på arbetsmarknaden. Den högerledda regeringen har på kort tid sjösatt en politik som tar från de unga och ger till de äldre, företrädesvis äldre, välbeställda män. Villkoren i
a-kassan förändras, arbetsmarknadspolitiken avlövas, fastighetsskatten och förmögenhetsskatten avskaffas.

Regeringen försäkrar att den vill ha mer välfärd men de politiska förslagen visar på motsatsen. Den som är under 25 år ska få lägre ersättning i A-kassan än den som fyllt 25 eller mer. Om du är ung och har
barn ska du ha lite högre ersättning, men mindre än den som har fyllt 25 och har barn. Den ungdom som kvalificerat sig för a-kassa får ut mycket mindre trots att de betalar lika mycket som äldre i
a-kasseavgift. Efter 100 dagar sänks ersättningen från 80 till 70 procent. Efter 200 dagar sänks ersättningen till 65 procent.

Risken att bli arbetslös hänger ihop med ålder, kön och ursprung. Dessutom finns det stora regionala skillnader. Tillfälliga anställningar är vanligt bland unga. Unga kvinnor har i större utsträckning än män
tillfälliga anställningar. Unga medlemmar i LO-förbund är tillfälligt anställds oftare än andra. Flest tillfälliga anställningar har unga kvinnor som finns i ett LO-yrke.

Deltidsanställningarna har ökat. Ohälsan bland unga har också ökat. Tillfälligt anställda och deltidsanställda mår ofta psykiskt dåligt. Därför drar vi slutsatsen att det finns en koppling mellan olika typer
av tillfälliga anställningar och det faktum att ungdomar mår allt sämre.

I dag har unga mer utbildning än förr. Ändå har generationsskillnaderna ökat och det finns stora klasskillnader inom ungdomsgruppen. Trenden är att såväl valdeltagandet som den fackliga anslutningsgraden har
sjunkit bland ungdomarna. Bland dem som inte är med i facket är andelen röstande lägst.

En samlad borgerlighet vinner valet på att ta bort förmögenhetsskatten och fastighetsskatten. Det är äldre och redan välbärgade, framför allt män som kommer att få ännu lite mer fickpengar.

Det som är skrämmande är att samtidigt som det blir så mycket bättre i en generation blir det inte bättre alls eller sämre i andra generationer. Lägg därtill en konsekvent genomförd moderat politik under de
närmsta fyra åren där störst går först! Nu finns det anledning att bli orolig.

Vår välfärd bygger på att var och en bidrar efter förmåga och får efter behov. Om vi vill hålla fast vid den principen måste det växande utanförskapet som drabbar dagens ungdomar och morgondagens vuxna brytas.

Ulla Lindqvist, LOs andre ordförande
Markus Kristiansson, LOs ungdomssekreterare