Fråga facket Fråga facket

Den borgerliga regeringen ger inte människor en andra chans

Den borgerliga regeringen riktar ett dråpslag mot vuxenutbildningen. De som inte lyckats i ungdomsskolan får inte längre en andra chans. Det kan finnas flera anledningar till att människor inte klarat av grundskolan eller gymnasieskolan. Man kan h...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Den borgerliga regeringen riktar ett dråpslag mot vuxenutbildningen. De som inte lyckats i ungdomsskolan får inte längre en andra chans. Det kan finnas flera anledningar till att människor inte klarat av
grundskolan eller gymnasieskolan. Man kan ha haft jobbiga hemförhållanden eller upplevt en tuff pubertet. En nämnare är ändå gemensam: Skolan har i sin tur haft svårt att stödja de elever som har behov av
extra hjälp och stöd. En allt större andel ungdomar lämnar därför skolan utan fullständiga betyg och med dåliga erfarenheter av studier.

Efter några år i arbetslivet väcks kanske viljan att studera. Då är det rätt och rimligt att få en andra chans. Men nu har den borgerliga regeringen på kort tid presenterat en rad förslag som effektivt tar död
på de möjligheterna. Vid årsskiftet skar man kraftigt ner Komvux anslag. Under 2007 ska rekryteringsbidraget för arbetslösa och funktionshindrade avvecklas. Och i vårbudgeten avskaffas stödet till
korttidsstudier.
Ända sedan 1930-talet har det viktigaste inslaget i den svenska välfärden varit att ge människor en andra chans. Den som en gång misslyckats med studier som ung ska få möjlighet att komma igen senare. Därför
startades folkhögskolorna, den kommunala vuxenutbildningen, kunskapslyftet och bidraget till korttidsstudier infördes.
LO fördelar på statens uppdrag korttidsstudiestöd till deltagare i ABF-skolor i hela landet. ABF-skolorna har funnits sedan 2001 och tusentals människor har varje år fått chansen att i studiecirkelform läsa in
kärnämnena svenska, engelska, matematik och samhällskunskap. Förra året hade ABF-skolan 10 000 deltagare. Nu står 20 000 till i kö för att få komma in. Deltagarna har kunnat ta ledigt från sitt arbete och
studera en dag i veckan, max 240 timmar per år. För många har det blivit en vändpunkt i livet:
”Matte var det värsta jag visste i skolan. Men på ABF-skolan visade sig att jag inte var dum i huvudet, som jag trott under alla dessa år”. Det säger Ann-Britt Svensson som studerat på ABF-skolan i Borlänge
och därefter via studier i juridik, statsvetenskap och sociologi blivit chef för ett äldreboende med 85 anställda. En annan deltagare som till vardags är grafiker säger: ”ABF-skolan gör att jobbet går lättare.
Studierna bryter jargongen på jobbet och gör att ögonen öppnas för andra ingångar och lösningar”
Det har visat sig att få familjeförsörjande LO-medlemmar är beredda att ta studielån för att läsa in grundskole- och gymnasiekompetens. Många av dessa har fått nya studiemöjligheter via ABF-skolan. 88 procent
av deltagarna säger att det inte varit troligt att de hade studerat utan korttidsbidraget. Åtta av tio hade fortsatt att jobba på som förut.
Nu visar regeringen både ovilja och oginhet att medverka till att ge dem som har minst utbildning möjlighet att erövra nya kunskaper, att pröva på vuxenstudier och att skaffa sig behörighet till
högskolestudier.
. Vid årsskiftet försvann 600 miljoner till den kommunala vuxenutbildningen och nu försvinner alltså korttidsstudiestödet.
Det kan väl ändå inte vara meningen att vi ska möta globaliseringens utmaningar sämre rustade än vad som är fallet idag.. Vi svenskar talar i europeiska sammanhang om det livslånga lärandet – vem tar det
ansvaret nu?

Ulla Lindqvist, andre vice ordförande i LO
Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande i ABF