Fråga facket Fråga facket

Den svenska fackföreningsrörelsen vill lyfta fram Malmö som ett bra exempel.

Bland våra fackliga kollegor från jordens alla länder finns en stor nyfikenhet kring vår erfarenhet. Malmö har visat att det går att ställa om, från industristad till kunskapsstad. Det skriver Karl-Petter Thorwaldsson, Eva Nordmark och Göran Arrius, ordförande för de tre facken LO, TCO respektive Saco.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Sydsvenskan 4 december 2018

Denna vecka samlas världsfacket, den internationella fackliga samorganisationen IFS, i Köpenhamn och i morgon, onsdag, besöker cirka 1 200 av delegaterna Malmö.

Den svenska fackföreningsrörelsen vill lyfta fram Malmö som ett bra exempel på en lyckad omställning på arbetsmarknaden Vi uppmanar den kommande regeringen att fortsätta investera i människors kunskap och möjligheter till utveckling

När Malmös industriella produktion minskade och drabbade jobben vågade de som styrde staden tänka nytt. Malmö gjorde en omställning från industristad till att bli en ledande kunskapsstad. Idag är Malmö möjligheternas centrum.

Nu finns det ett modernt universitet i Malmö som arbetar tvärvetenskapligt. Universitet har fokus på nutida utmaningar i samhället.

Malmö universitet ligger i framkant när det gäller forskning om hur samhället ska anpassas för att möta morgondagens utmaningar. Nyligen satsade universitetet på att stärka forskningen om digitaliseringen. Det är något som våra tre fackliga centralorganisationer tycker är mycket bra.

Den svenska partsmodellen – där fack och arbetsgivare kommer överens om villkor på arbetsmarknaden – har tjänat Sverige väl. Modellen har i allra högsta grad bidragit till att skapa lyckade förändringar på arbetsmarknaden. Det handlar om trygghet och flexibilitet:

• Trygghet. Protect people – not jobs är en förutsättning för att vi som jobbar ska våga vara öppna och för att vi ska klara av nödvändiga strukturomvandlingar. A-kassan, omställningsorganisationerna, kompetensutveckling och väl fungerade trygghetssystem är en förutsättning för att förändring inte ska leda till att vi sluter oss.

• Flexibilitet. För att möta utvecklingen krävs anpassningsförmåga. Det är en del av partsmodellens stora styrka. Det finns de som hävdar att kollektivavtalen och partsmodellen är stelbenta, men det stämmer inte. Att lagstifta varje förändring på arbetsmarknaden innebär betydligt längre processer.

Saco, TCO och LO lyfter nu tillsammans fram frågan om vikten av satsningar på utbildning. De nya jobb som växer fram kräver en mer avancerad kompetens. Utbildning är i de flesta länder en uppgift för staten och därför måste vi som representerar arbetstagarna bli bättre på att sätta press på politiker så att de främjar ett utbud av utbildningar som passar människor som jobbar. Oavsett vilket yrke de har förändras deras arbetsuppgifter drastiskt framöver. Därför är det livslånga lärandet nyckeln till en säkrare framtid på arbetsmarknaden. För Malmö och Sverige betyder det att vi, LO, TCO och Saco, ställer krav på att nästa regering kan presentera reformer och investeringar i människors kunskap.
Sverige tycks stå starkt i den strukturomvandling som pågår. Dynamiken på svensk arbetsmarknad är stor. Malmö har visat att det går att ställa om, från industristad till kunskapsstad. Bland våra fackliga kollegor från jordens alla länder finns en stor nyfikenhet kring vår erfarenhet. Vi uppmanar därför nästa regering att välkomna förändringarna samtidigt som den framtidssäkrar människorna – inte gårdagens jobb.

Karl-Petter Thorwaldsson, LOs ordförande

Eva Nordmark, TCOs ordförande

Göran Arrius, Sacos ordförande