Fråga facket Fråga facket

Det är dags att leva upp till målet om sysselsättning!

Arbetsmarknad Tisdag den 9 april kommer LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Europaforum i Hässleholm. Här framför han sina åsikter om den eskalerande arbetslösheten och kräver EUs ledare på ansvar. Att skära i den offentliga sektorn menar han är fel botemedel mot fel sjukdom.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Kristianstadsbladet 8 april 2013

Tisdag den 9 april kommer LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson till Europaforum i Hässleholm. Här framför han sina åsikter om den eskalerande arbetslösheten och kräver EUs ledare på ansvar. Att skära i den offentliga sektorn menar han är fel botemedel mot fel sjukdom.

EU ska verka för ”full sysselsättning och sociala framsteg”. Det målet var en viktig anledning till att LO förordade en svensk ratificering av Lissabonfördraget som gäller från 2009. Men utvecklingen går åt fel håll. Fler än 26 miljoner EU-medborgare är arbetslösa. Ungdomsarbetslösheten i Spanien och Grekland har nått ofattbara nivåer, nära 60 procent. Klyftorna och fattigdomen ökar. Det är dags för EU:s ledare att erkänna misslyckandet. Det är dags att visa att det att går att göra något åt situationen med rätt politik.

Hittills har Europas högerpolitiker framgångsrikt satt bilden att det är en ansvarslös ekonomisk politik, en alltför stor offentlig sektor och för strikta arbetsmarknadslagar som orsakat krisen. Den retoriken har omvandlats till ett universalmedel för konkreta krisåtgärder: åtstramning

Alla medel verkar vara tillåtna. Med benäget stöd av EU-kommissionen har en rad medlemsstater genomfört omfattande nedskärningar i offentlig sektor. Besparingar har gjorts genom uppsägningar och lönesänkningar. Man har försämrat anställningsskydd och brutit mot slutna kollektivavtal.

Men det är fel botemedel mot fel sjukdom. Statsskulderna och budgetunderskotten har fortsatt öka som en effekt av ett felkonstruerat valutasamarbete och att stater tvingats gå in och rädda bankerna.

Allt fler inser att den förda åtstramningspolitiken är direkt skadlig för tillväxt och sysselsättning. Trots detta insisterar Europas politiker på fortsatta budgetnedskärningar. Man har på felaktiga grunder legitimerat en krispolitik som riskerar att rasera arbetsmarknadsmodeller och välfärdsystem som byggts upp med brett folkligt stöd. Det är en ideologiskt driven politik som har ett mycket högt pris

För att EU ska gå stärkt ur krisen krävs en kombination av budgetbalanskrav och offensiva insatser för tillväxt och jobb. Prioritet måste ges till samordnade investeringar i utbildning, infrastruktur och klimatsmart teknik. Det kan handla om gränsöverskridande järnvägsnät, energinät och digitala nätverk, investeringar i klimatsmarta bostäder eller att EU uppmuntrar medlemsländerna att bygga ut en barnomsorg som är tillgänglig och av hög kvalitet.

Det är sådant som skapar jobb och tillväxt, och därmed en hållbar ekonomi som inte äventyrar livsvillkoren för kommande generationer.

Investeringarna kräver inte bara omprioriteringar i den gemensamma budgeten, utan också nya inkomstkällor. Därför bör finansmarknaderna, förutom striktare regler kring insyn och kontroll, beskattas. LO stödjer därför beskattningen av finansiella transaktioner som elva EU-länder gemensamt är på väg att införa

Det är dags för EU:s stats- och regeringschefer att lyfta blicken och leva upp till målsättningarna om full sysselsättning och sociala framsteg.

LO:s ordförande Karl Petter Thorwaldsson talar på Europaforum i Hässleholm i morgon 9 april