Fråga facket Fråga facket

Det är dags för en nollvision på arbetsmiljöområdet

Varje dag går människor till sitt arbete och riskerar att inte komma hem igen. Förra året dog sammanlagt 68 personer i arbetsolyckor. Det är mer än en person per vecka! Framför allt sker olyckorna inom transport- och kommunikationssektorn, bygg...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Varje dag går människor till sitt arbete och riskerar att inte komma hem igen. Förra året dog sammanlagt 68 personer i arbetsolyckor. Det är mer än en person per vecka! Framför allt sker olyckorna inom
transport- och kommunikationssektorn, byggbranschen och tillverkningsindustrin.

Till detta tillkommer alla som skadas och blir sjuka på grund av arbetet. Varje år dör till exempel mer än 100 personer på grund av att de tidigare kommit i kontakt med asbest. Tyvärr syns ingen minskning av
dessa dödsfall.

I dag, den 28 april, är det en global facklig minnesdag för dem som förolyckats eller skadats på grund av sitt arbete.

Som facklig organisation ställer vi krav på arbetsgivarna att det förebyggande arbetsmiljöarbetet måste prioriteras. Att människor skadas eller dör på grund av sitt arbete kan vi inte acceptera, ingen ska
behöva förolyckas på sitt arbete!

Sverige har alltid legat i framkant i arbetet med att skapa god arbetsmiljö. Tyvärr motverkar den borliga regeringens beslut de traditionellt stora ambitionerna på arbetsmiljöområdet.

Till exempel kommer beslutet om kraftiga neddragningar på Arbetsmiljöverket att slå hårt mot arbetsmiljöarbetet. Nu blir det färre inspektörer som ställer krav på arbetsgivarna att förbättra och utveckla
arbetsmiljön.

Regeringens beslut att skyndsamt lägga ner Arbetslivsinstitutet har redan skadat svensk arbetslivsforskning eftersom institutet hade en viktig roll när gällde att bidra till arbetslivets utveckling för att
skapa effektiva, säkra och utvecklande arbeten.

Arbetsmiljöarbetet måste anpassas till dem som arbetar, i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.

Det är rimligt att det inrättas en nollvision arbetsmiljöområdet. Målsättningen ska vara att det inte ska förekomma några dödsfall på arbetsplatserna. Senast år 2010 ska visionen vara uppfylld.

För att klara den målsättningen måste:
· Arbetsmiljöarbetet stärkas lokalt, nationellt och globalt.
· Arbetsmiljöverket få mer resurser.
· Arbetslivsforskningen ha en praktisk tillämpning.

Det är inte rimligt att löntagare ska skadas, bli sjuka eller avlider på grund av sitt arbete. LO medverkar mer än gärna i en diskussion om förbättringar av förebyggande arbetsmiljöarbetet. Vi ser mycket
positivt på att staten och arbetsmarknadens parter är med och formulerar problemen och bidrar med förslag på lösningar.

Ulla Lindqvist, LOs andre vice ordförande