Fråga facket Fråga facket

Fel att ge unga arbetslösa sämre ersättning

Publicerad på aftonbladet.se den 17 februari 2010 En viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Så sa Fredrik Reinfeldt till Sydsvenska Dagbladet förra veckan. Vi vet inte vilka belägg statsministern har för sit...


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på aftonbladet.se den 17 februari 2010

En viktig orsak till att många unga inte får jobb är att de inte söker jobb. Så sa Fredrik Reinfeldt till Sydsvenska Dagbladet förra veckan. Vi vet inte vilka belägg statsministern har för sitt påstående, men
det visar tydligt vilken syn han har på dem som är arbetslösa. Reinfeldts politik för att minska arbetslösheten går ut på att man ska söka så många jobb som möjligt. Att det finns få jobb att söka verkar inte
spela någon roll.

Regeringens insats för att minska ungdomsarbetslösheten kallas Jobbgarantin för ungdomar. I januari var nästan 50.000 arbetslösa unga inskrivna där. Men insatsen innebär väldigt sällan någon hjälp som gör de
unga mer attraktiva på arbetsmarknaden.

Med den borgerliga regeringen har det skett en tydlig förskjutning från kompetenshöjande insatser för arbetslösa, som arbetsmarknadsutbildning och praktik, till jobbsökaraktiviteter. LO visade nyligen i en
rapport att 9 av 10 unga som deltar i jobbgarantin varken får utbildning eller praktik. Det är särskilt olyckligt för alla unga som saknar utbildning och arbetslivserfarenhet.

Att regeringen inte ger unga arbetslösa stöd och hjälp är allvarligt. Att man samtidigt straffar unga arbetslösa med en sämre ersättning vid arbetslöshet är oacceptabelt.

Regeringen har bestämt att personer över 25 år som blir arbetslösa ska få 80 procent av sin tidigare lön från a-kassan de första 200 dagarna som arbetslös, upp till ett tak på 18.700 kronor. Efter 200 dagar
sänks ersättningen till 70 procent.

Men för personer under 25 år som är inskrivna i jobbgarantin sänks ersättningen till 70 procent redan efter 100 dagar. Efter 200 dagars arbetslöshet sänks ersättningen ytterligare, nu till 65 procent av den
tidigare lönen. Detta trots att ungdomar betalar precis lika hög avgift till arbetslöshetsförsäkringen. LO menar att det är orättvist och oacceptabelt.

En 22-årig LO-medlem som tjänat 18.000 kronor i månaden får efter 100 dagars arbetslöshet 12.600 kronor i månaden. En äldre person som haft samma lön får 1.800 kronor mer, trots att de båda betalat lika hög
avgift till a-kassan. Varför ska det vara så Fredrik Reinfeldt?

LO vill att unga arbetslösa ska få lika hög ersättning som äldre arbetslösa. Vi tycker att unga som behöver stöd måste erbjudas det av Arbetsförmedlingen mycket snabbare än idag. Kravet på tre månaders
arbetslöshet innan man får delta i jobbgarantin måste slopas. För att unga arbetslösa ska kunna ta sig in på arbetsmarknaden krävs praktikplatser och möjligheter till utbildning. Unga arbetslösa ska
naturligtvis söka arbete, men Fredrik Reinfeldts politik som enbart går ut på att unga ska söka så många jobb som möjligt, kommer inte att få fler i arbete.

Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO, 57 år, Stockholm.
Sophia Andersson, ungdomssekreterare LO, 26 år, Solna.