Fråga facket Fråga facket

Fi har fel i sak

I måndags presenterade LO förslaget om utbildningsjobb. I Kommunalarbetaren kritiserar Annelie Nordström och Meriam Chatty från Feministiskt initiativ förslaget i en debattartikel.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Kommunalarbetaren 8 mars 2017

LO:s modell med utbildningsjobb är att den anställda har ett arbete och därtill genomför reguljär utbildning utanför arbetsplatsen. Arbetstagaren får arbetslivserfarenhet samtidigt som utbildning bygger nödvändiga formella kunskaper. Målgruppen är arbetslösa 25 till 45 år som har grundskola men inte fullgjord svensk gymnasieutbildning. Arbetsgivarens lönekostnader kommer temporärt att behöva avvika från befintliga avtal.

Feministiskt initiativ menar att LO förespråkar ”särskilda löner för nyanlända”. Detta är fel i sak. Av LO:s rapport framgår tydligt att syftet är att underlätta inträde på arbetsmarknaden ”för vuxna, inrikes och utrikes födda, med bristfälliga kunskaper och färdigheter i förhållande till kraven på arbetsmarknaden.” Rapportens bärande analys är att det är de arbetslösas kunskaper och färdigheter som ska vara utgångspunkt, inte var man är född. Lönekostnader är heller inte detsamma som lön.

Vägvalet står mellan permanenta enkla jobb med lägre löner eller någon form av utbildningsjobb som LO föreslår. Vår förhoppning är att förslaget om utbildningsjobb kan vinna brett stöd och vara en viktig utgångspunkt i att minska tudelningen på arbetsmarknaden.

Torbjörn Hållö,
LO-ekonom och huvudförfattare till LO:s förslag om utbildningsjobb för stärkt etablering