Fråga facket Fråga facket

Gör som Östergötland

Regeringen borde skapa ett branschforum för alla aktörer som vill medverka till att göra ambitionen om en fossilfri framtid verklig, skriver Karl-Petter Thorwaldsson, LO, och Helena Jonsson, LRF


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på corren.se 26 april 2016

Med statsminister Stefan Löfven och klimat- och miljöminister Åsa Romson i spetsen siktar regeringen på att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. LRF och LO delar målsättningen att Sverige ska fasa ut fossil energi och resurskrävande råvaror. Men det krävs ett politiskt mod och förstärkande åtgärder för att klara övergången. Det första steget är att få på plats en blocköverskridande politik för fossilfria transporter och arbetsmaskiner till 2030.

I dagarna besöker vi Östergötland, där man ligger i framkant när det gäller att driva på utvecklingen mot en fossilfri framtid. Genom initiativet Östgötautmaningen vill regionen bli en förebild för resten av landet. Målet är att bygga ett företagsnätverk för att gemensamt visa att det går att ställa om till förnybara bränslen utan att tappa på marknaden.

Regeringen borde göra som Östergötland. Skapa ett branschforum på nationell nivå för alla aktörer som vill medverka till att göra ambitionen om en fossilfri framtid verklig.

Se också till att få på plats en långsiktig politik med styrmedel för biodrivmedel som kan inspirera till förändring i EU:s regelverk. Hastiga skatteförändringar och ökat regelkrångel på grund av tolkningen av EU:s stadsstödsregler gör nu att investeringarna i ny grön teknik och basindustri istället sker i andra länder. Sverige förlorar arbetstillfällen och innovationskraft. Det är till exempel olyckligt att vi importerar biodrivmedel från andra länder som Finland, i stället för att se till att produktionen kommer igång på hemmaplan med bioråvara ifrån Sveriges bönder.

Regeringen måste snabbt säkra investeringarna i den teknik som nu är under frammarsch. Idag hänger lagstiftningen inte med i utvecklingen. Sverige har egentligen alla förutsättningar att ställa om till förnybara drivmedel och skapa en grön basindustri som samtidigt kan lösa den globala klimatutmaningen.

Genom fotosyntesen tar träd och grödor upp koldioxid från atmosfären. Ett mer aktivt jord- och skogsbruk ökar möjligheten för marken och skogen att ta upp mer koldioxid. Samtidigt får vi bioråvara och förnybart material som kan ersätta fossila alternativ i våra fordon, i industriprocesser och i kemikalier och material.

Även vår livsmedelsproduktion har stor potential och sitter på hållbara lösningar som kan ge exportinkomster och jobb i hela landet. Men för att ta vara på det behövs ett tydligt tillväxtmål i den livsmedelsstrategi som regeringen just nu håller på att ta fram.

Använder vi det naturkapital som växer på våra åkrar och i våra skogar kan vi ersätta fossilt med förnybart och samtidigt skapa fler jobb i hela landet. Så Stefan Löfven och Åsa Romson, här finns bara vinnare – se till att ta vara på det.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande LO

Helena Jonsson, förbundsorförande LRF