Fråga facket Fråga facket

Högre löner gynnar jobben

Välfärd Västsverige har drabbats av ett hårt slag i och med att Saab läggs ned. Arbetslösheten i Västra Götaland är redan hög, tredje kvartalet år 2011 var 6,5 procent arbetslösa. I Konjunkturinstitutets prognos härom veckan pekade man på en svagare tillväxt i Sverige än tidigare år. Nästa år beräknas BNP tillväxten endast till 0,6 procent och arbetslösheten beräknas bli 7,8 procent.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i GT 2 januari 2012

Västsverige har drabbats av ett hårt slag i och med att Saab läggs ned. Arbetslösheten i Västra Götaland är redan hög, tredje kvartalet år 2011 var 6,5 procent arbetslösa. I Konjunkturinstitutets prognos härom veckan pekade man på en svagare tillväxt i Sverige än tidigare år. Nästa år beräknas BNP tillväxten endast till 0,6 procent och arbetslösheten beräknas bli 7,8 procent.

När den internationella konjunkturen dalar måste efterfrågan upprätthållas på annat håll. Det är därför viktigt att den inhemska efterfrågan inte försvagas utan stärks.
Då får löneökningarna inte bli för låga. En löneutveckling som för hela ekonomin hamnar en procent för lågt, bedöms av LO-ekonomerna att minska sysselsättningen i storleksordningen 10 000 personer.
Det är därför vi nu – liksom tidigare – kräver löner som medverkar till samhällsekonomisk balans och samtidigt ger arbetstagarna sin rättmätiga del av de företagsintäkter som blivit möjliga genom arbete.

Men den borgerliga regeringen behöver också ta ansvar och driva en aktiv ekonomisk politik som håller i gång hjulen i ekonomin. Vi anser att regeringen snarast bör återkomma med en tilläggsbudget – om minst 15 miljarder kronor – som kompletterar den alltför begränsade höstbudgeten.
Några områden är särskilt viktiga:
Tryggare villkor för skola, vård och omsorg. För att undvika nedskärningar i kommunerna så är det viktigt att kommunerna har trygga planeringsförutsättningar. Detta kan ske genom ett tillfälligt höjt generellt statsbidrag till kommunsektorn.

Aktiv arbetsmarknadspolitik. I spåren av finanskrisen år 2008 ökade arbetslösheten i Sverige kraftigt.
Hårdast drabbades arbetare. Hade regeringen då agerat mer kraftfullt skulle långtidsarbets- lösheten i dag ha varit lägre. Det vore olyckligt om den borgerliga regeringen än en gång lät arbetslösheten växa utan att investera i kompetens-höjande insatser. Det behövs en kraftfull satsning på arbetsmarknadsutbildning. men även satsningar inom det reguljära utbildningsväsendet.
Bättre a-kassa. Nu är det de Saabanställda som drabbas av både arbetslöshet och en dålig a-kassa.

Ersättningen är för låg och priset för medlemskap är för högt. Med en påtagligt förbättrad a-kassa kan den privata konsumtionen stimuleras på två sätt. Dels skulle större utbetalningar från a-kassorna hjälpa till att stimulera konsumtionen dels kan löntagarna minska sitt sparande när arbetslöshet inte längre riskerar att bli ett så hårt slag mot den privata ekonomin.
Sverige behöver en ekonomisk politik som ger trygghet åt löntagarna. Fackets uppgift är att ta ansvar för en bra avtalsrörelse. Nu är det regeringens uppgift att ta ansvar för en aktiv finanspolitik som bidrar till att hålla uppe efterfrågan.

Wanja Lundby-Wedin
LO-ordförande

Per Bardh
LO:s avtalssekreterare