Fråga facket Fråga facket

Hushållsanställda behöver regeringens skydd!

Miljontals hushållsanställda kvinnor utsätts för övergrepp och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation. Att skriva under ILO:s rekommendation skulle ge dem skydd och chans till ett drägligt liv. Därför är vi både överraskade och besvikna när frågan saknas i regeringens prioriteringar, skriver LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och Oscar Eneroth, ombudsman LO:s internationella enhet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad på Dagens Arena 4 oktober 2017

Regeringens utrikes och biståndspolitik har på ett tydligt sätt visat mod och handlingskraft allt sedan man tillträdde. Vår förhoppning är att regeringen fortsätter på det spåret och ratificerar ILO:s rekommendation för hushållsanställda. Något som skulle ge skydd för miljontals kvinnor som utsätts för övergrepp och saknar möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Skillnaden mellan borgerlig och socialdemokratisk utrikes- och biståndspolitik är stor. Passivitet har bytts mot aktivitet. Regeringen har erkänt Palestina, drivit på mot tvångsarbete och lanserat Global Deal, bland mycket annat. Nyligen presenterades också nya satsningar i budgeten för biståndspolitiken. Det finns många goda exempel. Allt genomdrivet under parollen – feministisk utrikespolitik.

Därför är det med stor överraskning och besvikelse som LO kan notera att ratificeringen av ILO:s rekommendation för hushållsanställda inte finns med bland regerings prioriteringar. Den snart tio år gamla rekommendationen är mycket viktig för att stärka villkoren för främst kvinnor såväl i Sverige som internationellt. Den tidigare borgerliga regeringen visade inte någon vilja till ratificering.

Nu med mindre än ett år kvar till valet, är det hög tid att den socialdemokratiskt ledda regeringen genomför denna feministiska rättvisereform. En ratificering skulle innebära att regeringen kan bidra till att ge fundamentala rättigheter i arbetslivet till mer än 67 miljoner människor i världen.

Många, främst kvinnor, är hänvisade till hushållsarbeten som enda möjlighet till egen försörjning på den globala arbetsmarknaden. Det är en gigantisk marknad som ofta saknar grundläggande rättigheter, fackföreningar och skyddslagstiftning. Ofta förekommer sexuella trakasserier, våld och begränsad möjlighet att påverka sin egen situation.

I Sverige utför många sitt arbete i någon annan människas hem, de flesta är kvinnor. De kan befinna sig i utsatta situationer som präglas av ensamarbete, dålig organisation och oklara gränser mellan det privata och arbetslivet. För alla dem, ger en ratificering det ökade skydd som länge har krävts. Som tillgång till information och möjlighet att påverka sin arbetssituation.

Betydelsen av en svensk ratificering kan inte underskattas, då ökar trycket på att fler länder ska följa efter. Det öppnar möjligheten för hushållsanställda runtom i världen till ett drägligare liv. Därför finns det inte tid att vänta. Sverige har nu chansen att ta ledningen i att stärka kvinnors rättigheter globalt. Den chansen bör vi inte missa.

Öka jämställdheten och ta tydligare ställning för hushållsanställdas rättigheter!

Karl-Petter Thorwaldsson är ordförande för LO.

Oscar Ernerot, är ombudsman LO:s internationella enhet