Fråga facket Fråga facket

Ingen ska riskera att dö på sitt jobb

Arbetsmiljö DEBATTEN: 2011 dog 61 personer i arbetsolyckor i Sverige. I dag, på fackföreningsrörelsens Workers Memorial Day, utlyser LO-förbunden en tyst minut för att hedra människor som mist sina liv på jobbet och kräver att regeringen storsatsar på arbetsmiljöområdet.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Aftonbladet 27 april 2012

LO-förbunden: 61 dog i arbetsplatsolyckor förra året – i dag håller vi en tyst minut

Förra året dog 61 personer i arbetsolyckor i Sverige. Bara de tre första månaderna i år har 14 personer dött i arbetsolyckor. Hur många som dessutom avlidit i arbetsrelaterade sjukdomar finns ingen säker statistik om, men enligt Arbetsmiljöverkets och SCBs uppskattningar är det omkring 1300 personer varje år.

LO och LO-förbunden accepterar inte att människor skadas, slits ut eller dör på grund av sitt arbete. För att minnas alla dem som mist sina liv på jobbet utlyser LO och förbunden en tyst minut på Sveriges arbetsplatser fredagen den 27 april klockan 12.00. Manifestationen hålls inför den internationella fackföreningsrörelsens Workers Memorial Day den 28 april.

I år är det också hundra år sedan Sveriges löntagare fick laglig rätt att utse skyddsombud. Skyddsombuden har spelat en avgörande roll i kampen för trygga arbetsförhållanden men deras kunskaper behöver tas tillvara bättre än i dag.

Vi ser nu med oro hur arbetsmiljön försämras för många av våra medlemmar, med högt tempo, låg bemanning, udda arbetstider, fler som utsätts för hot eller våld liksom utarmade arbeten där man ständigt upprepar samma arbetsmoment. Samtidigt kommer gamla problem tillbaka som damm, lösningsmedel och buller. Ohälsan i arbetslivet har också ett tydligt klass- och könsmönster. Det är kvinnor i LO-yrken som i störst utsträckning drabbas av värk i nacke, axlar eller rygg och som först måste lämna arbetslivet av hälsoskäl.

Här behövs stora insatser av både arbetsgivare och samhälle, men regeringen går i stället motsatt väg, genom att minska resurserna till Arbetsmiljöverket, lägga ned Arbetslivsinstitutet och minska kraven på arbetsgivarna. När människor skadas eller dör i arbetsplatsolyckor händer det dessutom alltför ofta att förundersökningen läggs ner.

Arbetsmarknadsminister Hillevi Engström har sagt att det är dags att avliva myten om att Sverige är bäst i världen på arbetsmiljöarbetet. Vi är inte bäst, men anledningen är regeringens försämringar För att skapa trygga och säkra arbeten för våra medlemmar kräver vi att:

Regeringen kraftigt ökar anslagen till Arbetsmiljöverket.

Arbetslivsforskningen stärks.

Alla får tillgång till en partsgemensam, kvalitetssäkrad företagshälsovård.

Statistiken över arbetsrelaterad ohälsa måste visa verkligheten.

Skyddsombuden får den utbildning de har rätt till enligt lagar och avtal.

Alla anställda får grundläggande arbetsmiljökunskap.

Arbetsgivarna ökar sin kunskap om arbetsmiljö och ser till att det finns tillräcklig bemanning på arbetsplatserna.

Arbetsmiljökunskap görs obligatorisk i polisutbildningen.

Nu krävs en nationell kraftsamling på arbetsmiljöområdet. Alla ska ha rätt till en god arbetsmiljö och kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa. Ingen ska behöva gå till arbetet och vara orolig för att inte komma hem igen.

Wanja Lundby-Wedin, LO

Ulla Lindqvist, LO

Per Bardh, LO

Hans Tilly, Byggnadsarbetareförbundet

Jan Rudén, Seko – Facket för Service och Kommunikation

Lars-Anders Häggström, Handelsanställdas förbund

Jan Granvik, Musikerförbundet

Hans-Olof Nilsson, Livsmedelsarbetareförbundet

Jonas Wallin, Elektrikerförbundet

Hans Öhlund, Fastighetsanställdas Förbund

Per-Olof Sjöö, GS, Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch

Ella Niia, Hotell- och Restaurangfacket

Jan-Henrik Sandberg, Pappersindustriarbetareförbundet

Lars Lindgren, Transportarbetareförbundet

Annelie Nordström, Kommunalarbetareförbundet

Mikael Johansson, Målareförbundet

Anders Ferbe, IF Metall