Fråga facket Fråga facket

Investeringar för framtidstro

Arbetsmarknad Skåne behöver fler jobb, inte sänkta skatter, skriver representanter för LO.


Publicerad Uppdaterad
Kopiera länk för delning

Publicerad i Helsingborgs Dagblad/Landskronaposten 27 januari 2014

Den 1 januari trädde den nuvarande borgerliga regeringens sista budget i kraft. Det är en budget där 12 miljarder kronor används för sänkta inkomstskatter. Men budgeten är tom på det som verkligen ger jobb; investeringar i infrastruktur, satsningar på välfärd och stimulanser riktade till grupperna med hög konsumtionsbenägenhet.

Sverige är idag ett land präglat av hög arbetslöshet. 400 000 personer, motsvarande åtta procent av arbetskraften, vill arbeta men får inte ett jobb. I Skåne är läget värre. Här är arbetslösheten cirka 10 procent och ännu högre i Landskrona och Helsingborg.

Nu behövs en ekonomisk politik för full sysselsättning. Den höga arbetslösheten måste pressas tillbaka. Ett samhälle där alla som kan arbetar efter sin förmåga och sina förutsättningar, skapar förutsättningar för ett gott samhälle.

Men den nuvarandeborgerliga regeringen sätter inte jobben först. Istället för att investera i jobb prioriterar regeringen hela tiden nya sänkta skatter. Fakta är att i nästan varje budget som regeringen har presenterat sedan år 2006 så har stora skattesänkningar tagit det mesta av budgetutrymmet och oftast har endast smulor lagts på det som verkligen ger jobb.

De 12 miljarder kronor som regeringen år 2014 lägger på nya sänkta inkomstskatter skulle ha kunnat användas på ett helt annat sätt. Pengarna skulle ha räckt till att finansiera effektiva satsningar mot arbetslösheten. Låt oss ge tre exempel;

1. Underhåll av järnväg och väg. 12 miljarder kronor skulle kunna användas till att öka statens satsningar på underhåll av vägar och järnväg med 50 procent! En sådan satsning skulle öka trafiksäkerheten, förbättra möjligheten till arbetspendling och direkt skapa tusentals nya jobb.

2. Fler jobb i välfärden. 12 miljarder kronor motsvarar kostnaden för att anställa cirka 25 000 personer inom välfärden. Det är en satsning som skulle göra det möjligt att öka kvalitén i skola, vård och omsorg samt kraftigt bygga ut de offentliga välfärdstjänsterna så att fler löntagare kan kombinera familjeliv med lönearbete.

3. Höjda barnbidrag. 12 miljarder kronor skulle räcka till att höja barnbidragen (inklusive studiebidragen) med 500 kronor per barn och månad. För en LO-familj med två barn så skulle detta öka den disponibla inkomsten med 12 000 kronor per år. En sådan satsning skulle ge en viktig konsumtionsstimulans till de grupper som har hög konsumtionsbenägenhet och därmed stimulera ekonomin och skapa jobb.

Vi i LO vet att det är våra medlemmar som drabbas hårdast av den höga arbetslösheten. Men vi vet också att det går att göra något åt den höga arbetslösheten. Sverige kan och ska vara bäst på att bekämpa arbetslöshet och utanförskap.

Nu krävs investeringar i det som ger jobb och framtidstro, inte nya skattesänkningar. I morgon när vi besöker Landskrona föreslår vi därför ett stimulansåtgärd på 30 miljarder i höjda statsbidrag till kommuner och landsting. Det skulle inte bara möta demografiska behov och möjliggöra en ambitionshöjning i skolan, vården och omsorgen, utan också skapa 52 000 jobb i Sverige. För Skåne innebär det 3,9 miljarder kronor i ökade statsbidrag, vilket motsvarar ca 6 800 nya jobb i länets kommuner och landsting. En betydligt bättre medicin mot arbetslösheten, än fortsatta skattesänkningar.

Ingela Edlund, andre vice ordförande LO

Jimmy Runesson, ordförande LO-distriktet i Skåne